Evlilik Öncesi ve Sonrası Kadın Soyadı Kullanımı

Soyadının kullanımı, feragat edilemeyen, devredilemeyen, bir hak olduğu için yasalarla korunmaktadır. Bu yasalara göre erkekler için doğumda ailelerinden aldıkları soyadı istisnalar dışında (soyadı değişikliği) ölene kadar devam edecektir. Ancak kadınlar için soyadı kullanımı erkeklerinkinden farklıdır. Bu farklılıklar şunlardır. Kendi soyadını ve boşandığı kocasının soyadını birlikte kullanan kadın, yeniden evlenirse yeni kocasının soyadını tek başına kullanabilir […]

inci Taneleri – Dilber

Dilber Evin Barkın Yok mu? Günlerdir konuşulan ve tanıtımlarıyla sosyal medyayı esir alan Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazıp başrolünü paylaştığı Inci Taneleri’nin ilk bölümü büyük beğeni topladı. Milyon dolarların uzaya savrulduğu bu günlerde evsiz Dilber’in mutluğu uzayda değil ailede araması, sağdan sola herkesin moraline iyi geldi. Birleştirici etkisinden dolayı ödül ve teşekkürü çoktan hak etti. Dizi, […]

Aile Şirketi Avukatı

Aile işletmelerinin ekonomideki yaygınlıklarını ve aile ve iş ilişkilerinin iç içe geçer. Aile dinamiklerinin şirket operasyonları ve karar verme üzerindeki potansiyel etkisini vurgular. Anlaşmazlıkları önlemek için proaktif önlemlerin önemine odaklanarak aile işletmelerinde ortaya çıkabilecek zorluklar ve çatışmalar da ele alınmaktadır. Şirket tüzükleri ve miras sözleşmelerinin hazırlanması da dahil olmak üzere aile şirketlerine özel hukuki danışmanlık hizmetlerinin teşvik edilmelidir. Yazar, Avukat DEMİRAL @Alanya, aile şirketi konularında uzman bir hukuk profesyonelidir.

Nikah mı? Sözleşme mi?

Eşler arasında evlenmeden önce bir sözleşme yoksa, kural olarak evlendikleri andan itibaren edindikleri mallara ortak olurlar.

Evlilik bir sözleşme midir?

Evlilik sözleşmesi olarak bilinen uygulama mülkiyet rejimi sözleşmesidir.

Evlilik sözleşmesi ile evlenen eşlerin evlilik süresince elde edecekleri malları nasıl paylaşacakları düzenlenir. Bu tür sözleşmeler evlenmeden önce yapılabilir veya evlendikten sonra düzenlenebilir.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Türk hukuk sistemi evlilik sözleşmelerini tanımıyor, ancak tarafların haklarını korumak için “Mülkiyet Yönetimi Sözleşmelerini” tanıyor. Evlilik sözleşmesi tipik olarak mülk, miras, borçlar ve diğer mali konuları kapsar. Anlaşmanın yasal gereklilikleri karşıladığından emin olmak için bir avukattan veya noterden yasal yardım almanız önerilir. Anlaşma adil olmalı ve her iki tarafın ihtiyaç ve isteklerini yansıtmalı ve her bir tarafın kendi avukatı anlaşmayı gözden geçirmeli ve onaylamalıdır. Son olarak, anlaşmanın yasal olarak geçerli olması için imzalanması ve noter tasdikli olması gerekir. Daha fazla bilgi için Alanya’da bir avukat randevu alınabilir.

Avukata Vekalet Vermek

Avukata Vekalet Vermek için Gerekli Belgeler: Avukata vekaletname verme için nüfus cüzdanı ile notere gidiniz. Boşanma Davası Avukat Vekaletname vermek için ayrıca iki fotoğraf lazım. “BOŞANMA DAVASI” ibaresi ve “eşin ismi” açıkça belirtilmesi zorunludur. Şirket için Avukata vekaletname verilecekse imza sirküleri ve yetki belgesi gerekir. Şirket yetkilisi hem şirketi adına hem de kendisi için tek […]

Noterden Avukata Vekalet Vermek

Genel vekaletname ile avukat neler yapabilir?,
Avukata vekalet nasıl verilir?,
Şirketin avukata vekalet vermesi,
Şahsa Verilen genel vekaletname örneği,
Avukata genel vekaletname vermenin sakıncaları,
Uzaktan vekalet vermek,
İkinci bir avukata vekalet verilmesi
Avukata vekalet vermek için gerekli belgeler hakkında bilgiler.