Hizmetler

Aile Avukatı
• Mirasçılık belgesinin alınması,
• Yaş düzeltme, Kazai rüşt, Ad Soyad değiştirme,
• Miras reddi,
• Vasiyetnamenin iptali davası,
• Miras sözleşmesi,
• Aile içi şiddet, çocuk istismarı.

BORÇLAR HUKUKU
• Alacak, maddi ve manevi tazminat davası,
• Tahliye davası,
• Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davası,
• Ortaklığın giderilmesi davası.

Boşanma Avukatı
• Nişanın bozulması,
Anlaşarak Boşanma,
Tartışmalı-Çekişmeli boşanma,
Nafaka, tazminat ve tedbir talepli boşanma,
• Babalık davası, Nesebin tashihi/ reddi,
• Evlat edinme, Velayet,
• Vesayet ve kayyım,
Boşanma sonucu mal paylaşımı, menkul ve gayrimenkullerin kazanımı/tescili,
• Evden uzaklaştırma kararı,

Ceza Avukatı
• Şikayet dilekçesi hazırlanması ve suç duyusunda bulunma,
• Ağır Ceza /Asliye Ceza davası,
• Ceza davalarında ve soruşturma aşamasında müşteki vekilliği,
• Eminyet ve Savcılıkta ifade alınırken hazır bulunma,
• Tutuklama ve adli kontrol kararlarına itiraz edilmesi,
• İstinaf, Temyiz ve Yeniden Yargılanma davası,
• Cezaevinde tutuklu ziyareti,
• İnfaz hukuku davası.

İcra Avukatı
• İcra takibi,
• İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davası,
• Menfi tespit ve istirdat davası,
• İmzaya ve borca itiraz davası,
• İstihkak davası.

Şirket Avukatı
• Şirket sözleşmeleri,
• Sözleşme değişikliği, sermaye artırımı,
• Şirket genel kurul işleri
• Hisse devri işleri,
• Şirket kuruluş, tür değiştirme ve şirket birleşmeleri,
• Zayi ve kambiyo senedi davası,
• Kooperatif davası,
• Şirket ve kooperatif danışmanlık hizmeti,
• Bayilik sözleşmesi.

Tapu Avukatı
• Tapu iptal davası,
• Ecrimisil davası,
• Mülkiyetin Tespiti davası,
• 2b arazi davası,
• ipotek ve rehin tesisi.