Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda alımların tarihleri açıklandı. Fen ve sanat merkezlerine öğrenci tanımlama sürecine ilişkin prosedürler; Sınıf öğretmenleri tarafından yeteneklerine göre 1., 2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde aday gösterilen öğrenciler arasında yapılacaktır. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterme süreci 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında başlıyor. 19 Şubat – 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yeteneklerine göre değerlendirilecektir. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos’ta ilan edilecektir.

Bilsem Sınav Tarihi 2022

Öğrenci seçme aşaması 3 aşamadan oluşmaktadır:

Sınıf öğretmenleri gözlem formlarını dolduruyor (10 – 21 Ocak 2022)
KAYIT ÜCRETİ KALDIRILDI: 2017-2018 eğitim-öğretim sezonuna kadar aday gösterilen öğrenciler için velilerin grup taramasına giriş ücreti (50 TL) ödemeleri istenmiş ancak bu ücret 2018-2019döneminde kaldırılmıştır. Bu yıl kayıt ücreti yok.
ÖNEMLİ GÜNCELLEME: BİLSEM takviminde COVID-19 nedeniyle 2021-2022 grup tarama uygulamaları 19.03.2022 – 08.05.2022 tarihleri arasında yapılacak

TARİH SÜRECİ/ Bilsem SINAV Takvimi 2022

 • 29-31 Aralık 2021 İl tanı sınav komisyonlarının kurulması,
 • 03-07 Ocak 2022 Bilgilendirme toplantıları,
 • 10-21 Ocak 2022 Gözlem formlarının doldurulması,
 • 02 Mart 2022 Ön değerlendirme başvurusuna alınacak öğrenciler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden belgeler,
 • 19 Mart 2022-08 Mayıs 2022 Öğrencileri yeteneklerine göre değerlendirmeye alma,
 • 13 Mayıs 2022 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilanı yapılacak,
 • 16-23 Mayıs 2022 İtiraz başvurularının alınması,
 • 24-30 Mayıs 2022 İtirazların değerlendirilmesi,
 • 16-30 Mayıs 2022 Bireysel değerlendirme atamalarının oluşturulması,
 • 03 Haziran 2022 Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin girişi e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden belgeler,
 • 13 Haziran 2022-12 Ağustos 2022 Bireysel değerlendirmeler yapmak,
 • 19 Ağustos 2022 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilanı,
 • 22-26 Ağustos 2022 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları alma,
 • 29 Ağustos 2022-05 Eylül 2022 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazlar değerlendirme,
 • 29 Ağustos 2022 -09 Eylül 2022 Kayıt hakkı olan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleşme.

İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki (resim, müzik ve genel zihinsel olarak) üstün yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmadan bireysel yeteneklerinin farkında ve en üst düzeyde kapasitelerini kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumları vardır.

BILSEM, amaçları nelerdir, nasıl başvurulur?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış adıdır.Türkiye’nin her ilinde bir tane BILSEM olmasına rağmen nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla olabilir.

BİLSEM’DE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde akademik başarıyı ölçmek için herhangi bir işlem yapılmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmede puan veya not kullanılmaz. Uygulamalı eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve program sonunda programı tamamlayan öğrencilere “Program Tamamlama Sertifikası” verilir.

meb.gov.tr/2022_BILSEM_KILAVUZU.pdf

ÜSTÜN YETENEKLİ BİR ÇOCUĞUN OLABİLİR!

Her insan birçok yetenekle donatılarak hayata başlar. Bu yetenekler ülkemizde zaman içinde tesadüfen keşfedilmektedir. Bilsem, üstün yetenekli bireylerin yeteneklerini hızla keşfetmelerini, geliştirmelerini ve topluma katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Anneler ve babalar, çocuklarınızın yeteneklerini keşfetme serüvenlerinde en büyük rehberler sizsiniz. Unutma! Her çocuk özeldir. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfetmesine izin verin, böylece hayatına yararlı ve mutlu bir birey olarak devam edebilir.

BİLSEM’E NASIL BAŞVURULUR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri için öğrenci seçimi, her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerine tablet üzerinden dijital olarak verilmektedir. Sınava girecek öğrenciler, okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan “gözlem formu” listesi ile aday gösterilir.

ADAYLAR GÖSTERİLDİKTEN SONRA NE YAPILMALI?

Aday gösterilen tüm öğrenciler grup tarama sınavına girmelidir (tablette dijital başvuru). Öğrencinin bu sınava ne zaman gireceği il tanı sınav komisyonu tarafından planlanacak ve öğrencilere randevu verilecektir. Türkiye genelinde grup tarama başvurusu tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında ülke ortalaması sonuçlara göre belirlenecek ve bireysel değerlendirme hakkı kazanan öğrenciler MEB kurumsal internet sitesinden ilan edilecektir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden il tanı sınav komisyonu tarafından randevu verilecektir.

GRUP TARAMA SINAVINDA NE SORULUR?

Tablette uygulanan bu sınavda birçok kategoriden sorular sorulmaktadır.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu sınavda başarılı olan adaylar genel zihinsel yetenek alanına kayıt hakkı kazanırlar. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin koordinasyonunda resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı yapılır. Yetenek sınavında komisyon tarafından belirlenen puanı alan öğrenciler de Bilsem’e sanat ve/veya müzik yetenek öğrencisi olarak kayıtlıdır.

KAYITLI ÖĞRENCİLERE EĞİTİM NASIL VERİLİR?

Kayıtlı öğrencilerin hazırlık düzeylerini ölçtükten sonra;

 1. Oryantasyon/ Adaptasyon,
 2. Destek Eğitimi, 1-İletişim Becerileri, 2 Grup Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6 Yabancı Dil, 7 Bilgisayar, 8 Sosyal Etkinlikler,
 3. Tanıyarak, Bireysel Yetenekleri, Özel Yetenekleri Geliştirme alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar,
 4. Proje Üretimi / Yönetimi

Programların belirli bir tamamlanma süresi yoktur ve öğrenci kendi öğrenme hızına göre programlarda ilerler. Öğrenciler performanslarına, isteklerine, gayretlerine ve program aşamalarına devam etmelerine bağlı olarak liseyi bitirene kadar eğitimlerine devam edebilirler. Tüm programlar öğrenci merkezli, disiplinlerarası, modülerdir; Öğrencilerin yaratıcılıklarını, sorunlara farklı yaklaşımları ve çözüm bulma yeteneklerini geliştirecek ve yetişkinlik dönemindeki koşullara hazırlayacak şekilde bireysel olarak hazırlanır. 

Programların uygulanmasında tamamen farklı özel eğitim yöntem ve teknikleri, özel materyaller ve özel eğitim ortamları kullanılmaktadır. Her ne kadar Bilsemlerde, öğretmenlerde, mekanlarda vb. Bireysel eğitim şart olsa da. Sınırlamalar nedeniyle, eğitim çoğunlukla 3-5 kişilik küçük gruplar halinde yapılır. Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim, öğrencilerin örgün eğitiminden farklı olarak yürütülmektedir. Okullarındaki öğrenciler not almak ve sınavlara hazırlanmak amacıyla hareket ederken, Bilsem’in yapısı not alma, not almama vb. konuları içermemektedir. Bunun yerine öğretime süreç odaklı, proje temelli bir öğretim modeli sağlanmakta ve öğrencilerin istenen niteliklere uygun projeler yürütmeleri beklenmektedir.

BİLSEMLER’DE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMAN?

Bilsem’de eğitim; İlk dönemi (Eylül-Ocak), ikinci dönemi (Şubat-Haziran), Temmuz ve Ağustos aylarını (yaz okulu, öğrenci kampları) kapsayan yılda üç dönem olarak düzenlenmektedir. Öğrenci örgün eğitim okuluna kayıtlı ise öğleden sonra Bilsem’de, öğlen ise sabah Bilsem’de, akşam ise tam zamanlı eğitim görüyorsa Bilsem’de eğitim görür. Devamsızlık her eğitim döneminde eğitim süresinin% 30’unu geçemez. Herhangi bir mazereti olmadan bu süreyi aşan veya programa katılamayan öğrenciler kayıttan çıkarılır.

Bu kılavuz, 07/07/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim
Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” ve 24/12/2021 tarihli ve 39811325 sayılı
Makam onayı ile uygun görülen “Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi” hükümlerine göre
hazırlanmıştır. 2022 MEB


İLETİŞİM BİLGİLERİ

 • TELEFON
  • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 0(312) 413 25 36 – 413 25 38
 • BELGEGEÇER
  • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 0(312) 213 13 56
 • İNTERNET ADRESLERİ
  • https://www.meb.gov.tr
  • https://orgm.meb.gov.tr
 • E-POSTA | oer_ozelyetenek@meb.gov.tr | oer_ram@meb.gov.tr

KISALTMALAR


BİLSEM Bilim ve sanat merkezi
Genel Müdürlük Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bakanlık Millî Eğitim Bakanlığı
MEBBİS Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri
Yetenek Alanı Genel zihinsel yetenek, resim yeteneği, müzik yeteneği
RAM Rehberlik ve araştırma merkezi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir