Aile MahkemesiAvukat

Aile Şirketi Avukatı

Aile işletmelerinin ekonomideki yaygınlıklarını ve aile ve iş ilişkilerinin iç içe geçer. Aile dinamiklerinin şirket operasyonları ve karar verme üzerindeki potansiyel etkisini vurgular. Anlaşmazlıkları önlemek için proaktif önlemlerin önemine odaklanarak aile işletmelerinde ortaya çıkabilecek zorluklar ve çatışmalar da ele alınmaktadır. Şirket tüzükleri ve miras sözleşmelerinin hazırlanması da dahil olmak üzere aile şirketlerine özel hukuki danışmanlık hizmetlerinin teşvik edilmelidir. Yazar, Avukat DEMİRAL @Alanya, aile şirketi konularında uzman bir hukuk profesyonelidir.
Avukat

Nikah mı? Sözleşme mi?

Eşler arasında evlenmeden önce bir sözleşme yoksa, kural olarak evlendikleri andan itibaren edindikleri mallara ortak olurlar. Evlilik bir sözleşme midir? Evlilik sözleşmesi olarak bilinen uygulama mülkiyet rejimi sözleşmesidir. Evlilik sözleşmesi ile evlenen eşlerin evlilik süresince elde edecekleri malları nasıl paylaşacakları düzenlenir. Bu tür sözleşmeler evlenmeden önce yapılabilir veya evlendikten sonra düzenlenebilir.
Boşanma Avukatı

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Türk hukuk sistemi evlilik sözleşmelerini tanımıyor, ancak tarafların haklarını korumak için "Mülkiyet Yönetimi Sözleşmelerini" tanıyor. Evlilik sözleşmesi tipik olarak mülk, miras, borçlar ve diğer mali konuları kapsar. Anlaşmanın yasal gereklilikleri karşıladığından emin olmak için bir avukattan veya noterden yasal yardım almanız önerilir. Anlaşma adil olmalı ve her iki tarafın ihtiyaç ve isteklerini yansıtmalı ve her bir tarafın kendi avukatı anlaşmayı gözden geçirmeli ve onaylamalıdır. Son olarak, anlaşmanın yasal olarak geçerli olması için imzalanması ve noter tasdikli olması gerekir. Daha fazla bilgi için Alanya'da bir avukat randevu alınabilir.
noterden avukat vekalet
Avukat

Noterden Avukata Vekalet Vermek

Genel vekaletname ile avukat neler yapabilir?, Avukata vekalet nasıl verilir?, Şirketin avukata vekalet vermesi, Şahsa Verilen genel vekaletname örneği, Avukata genel vekaletname vermenin sakıncaları, Uzaktan vekalet vermek, İkinci bir avukata vekalet verilmesi Avukata vekalet vermek için gerekli belgeler hakkında bilgiler.