Trafik Cezası İptal Davası

Trafik cezası davaları, trafik kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen sürücülere kesilen trafik cezalarına karşı açılan davalardır. Bu davalar, sürücülerin haklarını korumak ve trafik cezalarının hukuka uygunluğunu sağlamak için önemlidir.

Türkiye’de trafik cezası davaları, sulh ceza mahkemesinde görülür. Bu davalar, trafik cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde açılabilir.

Trafik cezası davaları, sürücüler tarafından açılabilir. Davacı sürücü, trafik cezasının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, cezanın iptalini talep edebilir.

Trafik cezası davalarında, mahkeme, trafik cezasının hukuka uygunluğunu değerlendirir. Dava sonucunda, trafik cezasının hukuka uygun olduğu tespit edilirse, dava reddedilir. Trafik cezasının hukuka aykırı olduğu tespit edilirse, ceza iptal edilir.

Trafik cezası davaları, sürücülerin haklarını korumak için önemli bir hukuki işlemdir. Bu davaları açmadan önce bir avukata danışmak, haklarınızı en iyi şekilde korumanıza yardımcı olacaktır.

İşte trafik cezası davaları ile ilgili bazı önemli bilgiler:

 • Trafik cezası davaları, trafik kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen sürücülere kesilen trafik cezalarına karşı açılan davalardır.
 • Bu davalar, sürücülerin haklarını korumak ve trafik cezalarının hukuka uygunluğunu sağlamak için önemlidir.
 • Trafik cezası davaları, sulh ceza mahkemelerinde görülür.
 • Trafik cezası davaları, trafik cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde açılabilir.
 • Trafik cezası davalarında, sürücüler tarafından açılabilir.
 • Davacı sürücü, trafik cezasının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, cezanın iptalini talep edebilir.
 • Trafik cezası davalarında, mahkeme, trafik cezasının hukuka uygunluğunu değerlendirir.
 • Dava sonucunda, trafik cezasının hukuka uygun olduğu tespit edilirse, dava reddedilir. Trafik cezasının hukuka aykırı olduğu tespit edilirse, ceza iptal edilir.

Trafik cezası davaları ile ilgili daha fazla bilgi almak için, bir avukata danışabilirsiniz.

Trafik cezası davalarının aşamaları şunlardır:

 1. Dava dilekçesi: Davacı sürücü, trafik cezasına karşı bir dava açmak için bir dilekçe yazarak mahkemeye başvurur. Bu dilekçede, trafik cezasının hukuka aykırı olduğunu iddia eden sebepler belirtilir.
 2. Cevap dilekçesi: Sürücüye trafik cezası kesen kurum, dava dilekçesine karşı bir cevap dilekçesi yazarak mahkemeye cevap verir. Bu dilekçede, trafik cezasının hukuka uygun olduğunu iddia eden sebepler belirtilir.
 3. Delillerin toplanması: Mahkeme, tarafların iddialarını ispatlamak için sundukları delilleri toplar. Bu deliller arasında, tanıklık, belge, bilirkişi raporu gibi unsurlar yer alabilir.
 4. Tahkikat: Mahkeme, tarafların iddialarını ve delillerini değerlendirerek bir tahkikat kararı verir. Bu karar doğrultusunda, mahkeme, tarafların tanıklarını dinler, bilirkişi raporu alır ve diğer gerekli incelemeleri yapar.
 5. Karar: Mahkeme, tahkikat sonucunda bir karar verir. Bu kararda, trafik cezasının hukuka uygun olduğu tespit edilirse, dava reddedilir. Trafik cezasının hukuka aykırı olduğu tespit edilirse, ceza iptal edilir.

Trafik cezası davalarının süresi, davanın özelliklerine göre değişebilir. Genellikle, bu davalar 1-2 ay arasında sonuçlanır. Ancak, bazı durumlarda, davaların 6 ay kadar sürmesi de mümkündür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir