Tutuklama Emrine Nasıl İtiraz Edilir?

Tutuklama kararı sonrasında tutuklu yakınları, “Gözaltı kararına nasıl itiraz edilir?”, “Kim itiraz eder?” ve “Tutuklama emri ve yasal itiraz süreci” konularında adli yardım almalıdırlar.
Tutuklama kararı, hâkim tarafından verilir.
Soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hâkimliği, kovuşturma aşamasında davanın açıldığı mahkeme tutuklama kararı verir.

Tutuklamanın sebebi nedir?
Tutuklama kararı verebilmek için, suç varlığını ve CMK’da belirtilen tutuklama nedenini gösteren özel delillerin varlığını araştırmak gerekir.
Tutuklama nedenleri; Sanık veya sanıklar delil saklama veya kaçma şüphesi, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanıklara ve mağdurlara baskı uygulama eylemlerinde bulunması gibi muhtemel durumlar olabilir.
Tutuklama nedenleri nelerdir? Tutuklamaya karar vermek için, CMK’da güçlü bir cezai suç şüphesinin varlığını kanıtlayan özel delillerin varlığı ve özel davada belirtilen tutuklama nedenleri aranmaktadır.

CMK 101 / 268

Şüphelinin temel tutukluluk hakları nelerdir?

Sorgulanma sırasında avukat desteği ve adli yardım alma hakkı vardır.
Aleyhine yapılan suçlamalar hakkında ifade vermeme hakkına sahiptir.
Sanık, şüpheyi ortadan kaldırmak için kendi lehinde var olan delilleri talep ederek savunma hakkını kullanır.

Tutuklama Kararına Nasıl İtiraz Edebilirim?

Tutuklamaya itiraz süresi, şüphelinin veya sanığın tutuklandığı tarihe bakılmaksızın olabilir. Tutuklama kararına itiraz, karardan haberdar olduktan sonra yedi gün içinde yapılmalıdır.

Tutuklama emrine itiraz, kararı veren mahkemeye dilekçe verilerek veya tutanağa işlenmek kaydıyla tutanak sekreterine ibraz edilerek yapılabilir. Temyiz edilen hâkim veya mahkeme uygun görürse, kararını düzeltir veya 3 güne kalmadan görüş bildirecek olan diğer makama sevk eder.

Tutuklamaya Kim itiraz Eder?

Tutuklama kararına Cumhuriyet savcısı, sanık, davaya iştirakçi veya bu sıfatı alabilecek ve suçtan zarar gören kişiler ile tutuklunun birinci derece yakınları itiraz edebilirler. Alanya Avukatları yasal temsilcisi olduğu davalarda tutuklamaya itiraz edebilirler.

Gözaltı Süresi En Fazla Ne Kadardır?

Asliye Ceza mahkemesi için tutukluluk süresi 1 yıldır.
Ağır Ceza Mahkemesi için tutukluluk süresi 5 yıldır.
Terörle Mücadele davalarında 7 yıla kadar istenebilir.

Gözaltının kararına veya tutukluluğun devam etmesi kararlarına da itiraz edilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir