Yabancı işçi Çalıştırma Cezası 2024

Yabancı Uyruklu Çalışanların Çalışma İzni Olmadan Çalıştırma Cezası

​4817 sayılı Yabancılara Çalışma İzni Hakkında Kanun’un (Kanun) “İzin alma ve izin verme yetkisi” başlıklı 4. Maddesi uyarınca, işverenler Türkiye’de yabancı işçi çalıştırmadan önce, işverenlerin o yabancı işçi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni istemeleri gerekmektedir. izin alınır.
Kanun, Türkiye’de çalışan kaçak işçi olarak yabancılara ve bu izni almadan yabancı istihdam eden işverenlere ceza öngörmektedir. Nitekim Kanunun “Ceza Hükümleri” başlıklı 21. maddesinde çalışma izni olmamasına rağmen istihdam edilen her yabancı için işverene  2024 Yılı için 56.752 TL, yabancıya 22.688 TL ceza verilir.
Söz konusu hukuka aykırı uygulamanın tekrarlanması halinde muhataplar idari para cezalarının iki katını ödemek zorunda kalacak. Ayrıca aynı maddede, çalışma izni olmadan yabancı istihdam eden işverenlerin, yabancının ve varsa eşinin ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli giderleri ve gerektiğinde sağlık giderlerini karşılamaları öngörülmüştür.

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILARA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI

 

İhlalin Türü 2024 YILI için Ceza (TL)
Kaçak yabancı işçi çalıştıran işverene her bir yabancı için 56.752 TL
Kaçak çalışan işçiye 22.688 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 45.406 TL
Yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 3.768 TL

İşverenler çalışma izni olmayan yabancıları çalıştırırlarsa SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) mevzuatından kaynaklanan yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu’nun 4/2/c maddesi uyarınca. 5510 sayılı “Karşılıklılık ilkesine dayalı uluslararası sosyal güvenlik anlaşması yapılmış ülkelerin vatandaşı olanlar hariç 4/1/a uyarınca sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler” Hizmet sözleşmesi kapsamında çalışan yabancı uyruklulara da uygulanır.” Bu hükme göre işverenler çalıştırdıkları yabancı uyruklu çalışanları Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle yükümlüdürler. Sigortalıya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu nezdindeki tüm işlemler ancak sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası üzerinden yapılabilir (5510 sayılı Kanun, Madde 92/IV). 5510 sayılı Kanunun 92nci maddesinin son cümlesinde yabancı uyruklu kişilerin sosyal güvenlik numaralarının İçişleri Bakanlığı tarafından verilen kimlik numaraları olduğu belirtilmiştir. Yani yabancıyı çalıştıran işveren, İçişleri Bakanlığı’ndan o yabancıya kimlik numarası almadan, yabancının ilk sigorta kaydı başta olmak üzere SGK nezdinde o yabancıyla ilgili herhangi bir işlem yapamaz.

Yabancı kimlik numarası nasıl belirlenir?

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Ekonomi Bakanlığı tarafından sadece “Çalışma İzni Belgesi” verilen yabancıların kayıtları, Genel Müdürlükçe belirlenen veri düzenine göre bu kurumlar tarafından doldurulur nüfus ve Vatandaşlık işleri ve yine. Genel Müdürlükçe elektronik ortamda tutulan yabancılar siciline kaydedilerek yabancı kimlik numarası alabilecektir.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde belirtildiği üzere çalışma izni olan yabancılara yabancı kimlik numarasının verilmesi ve sigorta işlemlerinin ancak yabancı kimlik numarası ile yapılabilmesi gerçeği göz önünde bulundurulduğunda işverenlerin SGK işlemlerini yapamadıkları aşikardır çalışma izni olmayan yabancı çalışanları için.

5510 Sayılı Kanun, işverenleri, işçinin yabancı uyruklu veya Türk asıllı olmasına bakılmaksızın, sigortalı istihdam beyannamesi, genel sağlık sigortası giriş beyannamesi, aylık prim ve hizmet belgeleri gibi belge ve işlemlerin tüm çalışanlar için usulüne uygun ve zamanında tamamlanmasını sağlamakla yükümlüdür.

İşveren, 5510 sayılı Kanunun 102nci maddesi uyarınca çalışma izni olmadan istihdam edilen ve sigortaya giriş işlemleri yapılamayan her yabancı işçi için  idari para cezası ödemek zorunda kalacaktır. Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 86ncı maddesi gereğince işverenler, çalışanlarının prim ve hizmet belgelerini her ay usulüne uygun olarak SGK’YA teslim etmekle yükümlüdür. Çalışma izni olmadan çalıştırdığı yabancı için bu belgeleri SGK’YA ibraz edemeyecek olan işveren, mevcut geçici 28inci madde gereğince belgeleri ibraz etmediği her ay için para cezası ödemek zorunda kalacaktır.

Cezaların tahakkuk tarihinden itibaren tahakkuk edecek temerrüt faizinin ve geriye dönük primlerin de hesaba dahil edileceği dikkate alındığında, iki yıl çalışma izni olmayan yabancıları istihdam eden işverenin, çalışma izninin ilgili hükümleri çerçevesinde 100.000 TL’yi aşan cezaları ödemek zorunda kalacağı öngörülmektedir. mevzuat.

Sonuç olarak yukarıda belirtilen idari para cezalarının önüne geçilebilmesi için yabancı işçi çalıştıracak işverenlerin uzman, profesyonel ve deneyimli kişi ve kurumlardan yardım almaları gerekmektedir. Bu sayede çalışma izni alma süreci hızlı ve ekonomik bir şekilde yürütülebilecek ve mevzuatın öngördüğü olumsuzluklar ortadan kalkacaktır.

Yabancı işçi ÇALIŞTIRMA cezasına itiraz Dilekçesi

Ekteki linke basınız. Yabancı işçi çalıştırma cezasına itiraz Dilekçesi
[open-user-map]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir