Kendim Arabulucu seçebilir miyim?
Evet; adalet.gov.tr/arabulucu adresinden yetkili olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Arabulucu masrafları nedir?
Arabuluculuk sürecinde, herhangi bir harç, tebligat, bilirkişi, keşif gibi giderler olmayacağı için Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ödenir. Taraflar bu ücreti eşit paylaşır. Ayrıca, taraflar avukatları ile katılacaklarsa kendi avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir.

Alanyada Arabulucu Avukat Dönemi

Arabulucu sıfatıyla kamu görevinde hizmete başlayanların kadın erkek oranı neredeyse eşit sayıdadır, hukuk mezunlarından avukat, hukuk müşaviri, öğretim üyesi, noter, kaymakam gibi mesleğinde en az 5 yıl tecrübeli, kamu hizmetindeki sicili temiz kişilerden sınavla seçilir;

Arabulucu Avukat işleyişi Türk Adalet Sisteminde 7 senedir başarılı sonuçlarla uygulanıyor.
Arabulucu, dava konusu taraflar ile aynı anda görüşmeler yaparak kanun adına sorunları çözmeye yardımcı tarafsız üçüncü kişidir. Karar vermez, çözüm önermez; tarafların karşılıklı risk ve menfaatlerini, kanun zemininde neler yaşanacağını anlatır. Karşılığında sabit bir ücret alır.

Arabulucu toplumun uzlaşma kültürünün gelişmesini sağlar.
gönüllü olarak ilk önce mahkeme yerine arabulucu tercih etmek esastır. Eğer mahkemede dava açıldıysa bile arabulucu avukata gidebilirsiniz. Anlaşmazlık devam ederse taraflar istediği anda bu süreci bitirmekte serbesttir.

Gizlilik

Arabulucu toplantıları gizlidir. Taraflardan birinin onay vermediği hiç kimse, bu sürece dahil olamaz. Arabuluculuk görüşmelerinde lehinize her şeyi söyleyebilirsiniz. Aynı mahmeke duruşması gibi delil sunabilir hatta; size göre ispat veya hak sayılacak tüm ve durumları ifade edebilirsiniz. Arabulucu buluşması ve değerlendirilmeleri mutabakatla sonuçlanmazsa görüşülen tüm konular belge ve bilgiler hatta sohbetler gizlilik kapsamında sona erer; ileriki dönemde açılacak olan davalara aktarılmaz.

Arabulucu atandıktan sonra üç hafta içerisinde karara varılmalıdır.

Arabulucu tarafından düzenlenen evrak ücretsizdir.
Arabulucu, kendisini seçen taraf veya taraflardan süreç başlamadan dahi arabuluculuk ücretinden mahsup edilmek üzere masraf isteyebilir; Arabuluculuk sürecinin başlamaması halinde bu ücret ve masraf iade edilmez.Dava Şartlı Arabulucu ücreti taraflardan istenmez.

Taraflar ilk görüşmede anlaşamaz ise Arabulucu ücreti Bakanlık bütçesinden ödenir.
İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda taraflar anlaşamaz ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret taraflarca eşit şekilde karşılanır. Arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.

Dava açılırsa; mahkeme öncesi ödenen arabuluculuk ücreti, haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere dosyaya eklenir.

Arabuluculuk ücreti, arabuluculuk bürosu veya ilgili yazı işleri müdürlüğüne arabulucu tarafından bildirilir. Taraflar, arabulucu ücretini belirlenen tarihte adliye arabuluculuk bürosu veznesine yatırır.

Dava şartı olan arabuluculukta anlaşma çıkmazsa ücret Cumhuriyet savcılığınca arabulucunun banka hesabına yatırılır.

Ceza davaları, nüfus veya çocukların velayeti gibi davalar arabuluculuk kapsamına girmez.
Türkiye’de 12.000 arabulucu kayıtlıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir