Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca görevlendirilen avukat ve müdafilere yapılacak Avukat ücreti, 2024 sayılı tarife Resmi Gazete’de yayımlandı.

Soruşturma aşamasında takip edilen işler için 5300 TL, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 30000 TL, Yargıtay’da görülen duruşmalı davalar için 32000TL ödenecektir.

baro.org
2024 Yılı Antalya Dışından Avukat Tevkil İşlemlerinde Tavsiye Edilen En Az Ücret
Ceza ve Hukuk Mahkemeleri “Duruşma Ücreti” 1.500,00-TL
Cezaevi ve Geri Gönderme Merkezi “Görüşme Ücreti” 2.500,00-TL
Haciz ve Keşif Ücreti, Delil Tespiti Ücreti 3.000,00-TL
Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Tevkil ile İş Takibi Ücreti 1.500,00-TL
Arabuluculuk Tevkil ile Görüşme Ücreti 1.500,00-TL
Karakol, Savcılık, ifade, Sorgu işlemleri için Ayrı Ayrı 3.000,00-TL
Antalya Barosu il dışı avukat ücret listesi

Dikkat! Bu ücret Tarifesi Devletin Görev Atadığı Avukata Verilecek ödemeyi kapsar. Kişilerin Avukat Vekaleti ile Avukat Tutma ve Avukat Ücreti farklı bir uygulamadır. Devamını okuyunuz.

Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Avukatlık Ücreti Tarifesi, Avukata vekalet verme ücreti ile başlar; her bir ofisin kendi uygulaması, bağlı Barolar Birliği ve Sendika tarafından belirlenir ve sonuçta taraflar tarafından sözleşme özgürlüğü sınırları dahilinde karara bağlanır.

Kararlaştırılan ücret sözleşmelerinde, Alanya Avukatları için Antalya Barosu Ücret Tarifesinde ve Türkiye B.B. tarafından belirlenen ücret tarifelerinde uyulması gereken ortak temel ilkeler bulunmaktadır.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu savunuculuğun bir kamu hizmeti olduğunu açıkça ifade etse de birçok maddede ücret karşılığı yapıldığını göstermiştir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda özel sözleşme türleri arasında vekalet sözleşmesine uygulanacak hükümler 502nci Madde ile 514 üncü madde arasında yer almaktadır.

1136 ve 6100 sayılı Kanunlarda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanununun ilgili hükümleri ve genel hükümleri uygulanır.

Aynı şekilde 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nda (Madde 323), vekaleten takip edilen işlerde avukatlık ücreti olduğu tespit edilmiştir.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanarak, Türkiye Barolar Birliği, her yıl yenilenen Asgari Avukatlık Ücret Çizelgesini ve Antalya Barosu’ndaki üyeleri tarafından uygulanması gereken Antalya Barosu Ücret Çizelgesini oluşturur.

Antalya Barosu Alanya Avukat Ücretleri için Tıklayınız.

Alanya’da çalışan her avukat, mevzuatta belirtilen sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla kendi ücret tarifelerini ve politikalarını belirlemekte serbesttir.

Dava Kaybedilirse Avukat Ücreti Ne Olacak

Dava kazanılırsa ücret alınır” veya “Dava kaybedilirse ücret alınmayacak” ya da “Sadece karşı taraftan tahsil edilecek ücret” kararı verilemez. Böyle bir ücret maddesi geçersizdir. Ücretsiz EYLEM YASAĞI uyarınca, bu sözleşmeyi yapan Avukata Baro tarafından ceza
verilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir