Aile şirketlerinin kendilerine özgü özellikleri bulunmaktadır. Bu şirketler genellikle aile üyeleri tarafından kurulmuş ve yönetilmektedir. Aile üyeleri arasındaki ilişkiler, şirketin işleyişi ve karar alma süreçlerinde etkili olabilmektedir. Aile şirketlerinde genellikle hissedarlar arasında aile üyeleri bulunmaktadır ve bu durum da şirketin yönetiminde ve stratejik kararlarında aile ilişkilerinin etkili olmasına neden olabilmektedir.

Aile işletmeleri ekonomide çok önemli bir yere sahiptir. Aktif şirketlerin yarısından fazlası aile şirketleridir ve toplam istihdamın yarısından fazlasını sağlamaktadır.

Alanya’daki aile şirketlerinin kendine has özellikleri vardır. Bu şirketlerde aile ilişkileri ve iş ilişkileri iç içedir. Aile ilişkilerindeki durum şirket ilişkilerine yansır; Şirket ilişkilerindeki durum aile ilişkilerini de etkiler. Şirket içindeki sorunlar ve fikir ayrılıkları aile ilişkilerini zorlayabilir.
Şirket hissedarları, çalışanları, şirkete mal veya hizmet tedarik eden alacaklılar, şirketin mal veya hizmet tedarik ettiği müşteriler, özellikle vergi amaçlı devlet ve genel olarak tüm toplum, şirketlerin faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürmeleriyle ilgilenmektedir. Bu bakımdan, ticari faaliyetin nesilden nesile aktarılması önemlidir.

Aile işletmeleri çevresinde ortaya çıkan sorunlara baktığımızda sorunların çoğunun şirketin işinin gidişatı ve geleceği ile ilgili görüş ayrılıklarından kaynaklandığı görülmektedir. Anlaşmazlığa neden olabilecek konuların önceden belirlenmesi ve bu durumlarda nasıl davranılacağının belirlenmesi birçok anlaşmazlığın en başından itibaren önüne geçebilir.

Alanya’daki aile şirketlerine danışmanlık hizmeti sunmanın yanı sıra şirket faaliyetlerine uygun bir tüzük hazırlıyoruz.

Bu kapsamda şirketler hukuku ve miras hukuku gözetilerek, şirket esas sözleşmesi hatta gerektiğinde miras sözleşmesi hazırlamak için Alanya Avukatlık Ofisimize bekleriz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir