Boşanırken Avukat Gerekli mi?

Çeşitli nedenlerden dolayı boşanma davası sayıları da hayli artıyor. Ortak yaşamın birlikte sürdürülemeyeceği iddiasıyla; aile birliğinin sona ermesiyle taraflar boşanır.

Boşanma işlemleri iki şekilde gerçekleşir.

  1. Taraflar, anlaşamadıkları konularda anlaşmazlık yoluyla tartışmalı bir boşanma davası açabilir. Boşanma davası aile mahkemelerinde açılır. Aile mahkemelerinin olmadığı küçük şehirlerde, Asliye Hukuk görevlidir. Dava, son altı ay boyunca tarafların ikamet ettiği yerdeki mahkemede veya taraflardan birinin ikamet ettiği yerdeki mahkemede açılabilir.
  2. Taraflar boşanma ve sonuçları konusunda hemfikir olabilirler. Bu durumda, dava bir oturumda “kararlaştırılmış” bir şekilde gerçekleşir. Sözleşmeli boşanma davası açmak için avukata vekalet vermek, taleplerini açıkça ifade etmek, avukat tarafından hazırlanacak anlaşmanın detayları, tarafların hak ve çıkarları için çok önemlidir. Her iki tarafın talepleri dilekçe ile imzalanır ve irade beyanları doğrultusunda mahkemeye sunulur. Mahkeme, taraflara bir oturumda taraflarca kararlaştırılan konular hakkında sorular sorar ve tarafların bu konudaki iradesini doğrular.

Anlaşarak boşanmak için, tarafların en az bir yıllık evli olmaları ve birlikteliği yürütmenin zor koşullara sahip olması gerekir. Evlilik birliğinin zayıflaması; bu, ortak yaşamın bir veya her iki taraf için birlikte dayanılmaz duruma gelmesidir. Bu alanda uzman bir boşanma avukatı ile boşanmanın sonucuna ilişkin tüm konuların tartışılması sonucunda bir boşanma protokolü hazırlanmalı ve taraflar bu protokol üzerinde anlaşmalıdır. Kararlaştırılan bir boşanma davası açarken, dava dosyasında veya davanın çözümü sürecinde mahkemeye çıkmadan önce; her iki tarafça imzalanan sözleşmeli boşanma protokolü taraflar tarafından sunulmalı ve onaylanmalıdır.

Boşanmak için Avukata Vekalet Verme

Boşanma davasında; mahkeme, duruşmada boşanma ve sonuçları hakkında her iki tarafı da dinlemekle yükümlüdür. Bu durumda, taraflar kendi başlarına veyâ nitelikli bir boşanma avukatı ile birlikte bizzat mahkemeye katılmalıdır. Ancak; tartışmalı bir boşanma davası varsa, tarafların mahkemeye şahsen gitmek yerine kendilerini bir boşanma avukatı ile temsil etmeleri de mümkündür.

Anlaşarak Boşanma

Taraflardan biri boşanmanın gerçekleşmesi konusunda kararsız ise veya taraflar boşanmayı kabul ettiyse, ancak boşanmanın sonuçları olan tazminat, nafaka, velayet ve mülk paylaşımı konusunda herhangi bir anlaşmaya varmadıysa, taraflar tartışmalı bir boşanma davasıyla karşı karşıya kalacaklardır. Tartışmalı boşanma davaları, taraflar arasında boşanma ve boşanmanın sonuçları hakkında bir anlaşmaya varılmadığı Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesinde düzenlenen boşanma davalarıdır. Tartışmalı bir boşanma davası açmak için, belirli bir süre evli olmak için bir gereklilik yoktur. Tartışmalı bir boşanma davası açmak isteyen bir taraf, iyi bir boşanma avukatı vekaletiyle desteklenmelidir. Aksi takdirde, ciddi hak ve çıkar kaybı meydana gelebilir.

Boşanma davası sürecinde taraflar arasındaki çatışmaların en aza indirilmesi ve taraflar arasında boşanma konusunda makul bir süre içinde iletişim kurulması açısından boşanma avukatının rolü büyük önem taşımaktadır. Buna ek olarak, hak kaybını önlemek için, mahkemeye sunulacak beyanlar, itirazlar, cevap dilekçeleri ve yasal işlemler “zamanında” mahkemeye sunulmalıdır. Avukat olmayan bir kişinin bu süreci yönetmesi çok zordur. Boşanma davalarında, elde edilecek çıkarlar çerçevesinde zaman kaybetmeden zamanında davranmak gerekir. Boşanmanın yanı sıra, çocukların ortak velayeti, çocuklar için nafaka, eşler için yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat, mülk paylaşımı gibi yasal sonuçlar açısından tarafların çıkarlarını korumanın başlıca yolu avukat ile devam etmektir. Tüm koşullarda yasal tavsiye ve yardım alabilirsiniz.

barobirlik.org.tr/GuncelHaberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir