Ceza Avukatı ve Kanunda Suçun Cezası

Türk Ceza Kanunu Kapsamında Suçlar (5237)

SnSuçun  AdıTck-NoCezayi Müeyyidesi
 Hayata Karşı Suçlar
1İnsan Ticareti ( Zorla Çalıştırmak Gibi)Md-808 Yıldan  12 Yıla Kadar
2Kasten Öldürme Md-81Müebbet Hapis
3Kasten Öldürmenin(Nitelikli Halleri)Md-82Ağırlaşmış Müebbet Hp.
4Kasten Adam Öldürmenin İhmali Davranışla işlenmesi(Doktorların  Ihmali Davranışı Neticesinde Ölüm Meydana Gelmesi Gibi)Md-8320 Yıldan 25 Yıla Kadar
5İntihara Yönlendirme(Azmettirme)Md-842 Yıldan  5 Yıla Kadar
6Taksirle Öldürme Md-852 Yıldan  6 Yıla Kadar
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
7Kasten Yaralama Md-861 Yıldan 3 Yıla Kadar
8Neticesi Sebebiyle Ağirlaşmiş YaralamaMd-873 Yıldan 6 Yıla Kadar
9Taksirle YaralamaMd-893 Aydan 1 Yıla Kadar
10İnsan Üzerinde Deney  (Rıza Olmaksızın Tedavi Amaçlı Deneme Yapmak)Md-901 Yıldan 3 Yıla Kadar
11Organ Veya Doku Ticareti(Rıza Olmaksızın Canlıdan Veya Ölüden Organ, Doku Vb AlmakMd-915 Yıldan 9 Yıla Kadar
İşkence Ve Eziyet
12İşkenceMd-943 Yıldan 12 Yıla Kadar
13Eziyet (Kişinin Psikolojisi Ve Ruh Sağlığı Üzerindeki Tahrip Edici Etkilerinin Olmasıdır)Md-962 Yıldan 5 Yıla Kadar
Koruma Yardim Gözetim Veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali
14Terk  (Suçun Ko­nusu, Yaşı Veya Hastalığı Dolayısıyla Kendini Idare Edemeyecek Durumda Olan Kimselerdir. Suçun Faili Ise, Bu Kimseler Üzerinde Koruma Ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişilerdir.)Md-973 Aydan 2 Yıla Kadar
15Yardım Veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi  (, Yaşı, Hastalığı Veya Yaralanması Dolayısıyla Ya Da Başka Herhangi Bir Nedenle Kendini Idare Edemeyecek Durumda Olan Kimseyle Karşılaşan Kişiler)Md-981 Yıla Kadar Hapis
     

Çocuk Düşürtme, Düşürme Veya Kisirlaştirma

16Çocuk Düşürtme  (Hukuken Geçerli Rızası Olmaksızın Bir Ka­dının Çocuğunu Düşürtülmesi, Suç Olarak Tanımlanmıştır. Kadının Rızasıyla Çocuk Düşürme Hâlinde Ise, Gebeliğin 10 Haftayı Aşmamış Bulunması Koşulu Ile Fiil Suç Oluşturmayacaktır)Md-991 Yıldan 10 Yıla Kadar
17Çocuk Düşürme  (Gebeliğin 10 Haftayı Aşmış Bulunmasına Kar­şın, Çocuğunu Kasten Düşüren Kadına Verilecek Ceza Gösterilmektedir)Md-1001 Yıla Kadar Hapis
18Kisirlaştirma  (Rızaları Olmadan Kısırlaştırma Ameliyesini Gerçekleştiren Kimsenin Ne Suretle Cezalandırılacağını Göster­mektedir.)Md-1013 Yıldan 6 Yıla Kadar

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

19Cinsel Saldırı  (Cinsel Arzuları Tatmin Amacına Yönelik Davranışlarla Kişinin Vücut Dokunulmazlığının Ihlâl Edilmesi Gerekir. Hareketlerin Objektif Olarak Şehevî Nitelikte Bulunmaları Yeterli­dir Sözle,Elle Veya Başka Şekillerde Olabilir. )Md-102/12 Yıldan 7 Yıla Kadar
20Cinsel Saldırı  (Fiilin Vücuda Organ Veya Sair Cisim Sokulmak Suretiyle İşlenmesi Gibi, Eşe Karşıda Olabilir)Md-102/2,3,7 Yıldan 12 Yıla Kadar
21Çocuklarin Cinsel İstismari (15 Yaşını Tamamlamamış Çocuklara Karşı Cebir, Tehdit Hile Veya Iradeyi Etkileyen Başka Bir Nedene Dayalı Olarak Gerçekleştirilen Cinsel Davranışlar)Md-103/13 Yıldan 8 Yıla Kadar
22Çocuklarin Cinsel İstismari (Cinsel Istismarın Vücüda Organ Veya Sair Bir Cisim Sokulması Suretiyle Gerçekleştirilmesi Durumunda)Md-103/28 Yıldan 15 Yıla Kadar
23Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (15 Yaşını Bitirmiş Olan Çocukla, Cebir, Tehdit Ve Hile Olmaksızın Ilişkiye Girilmesi)Md-104/16 Aydan 2 Yıla Kadar
24Reşit Olmayanla Cinsel İlişki  (15 Yaşını Bitirmiş Ve Fail Mağdurdan 5 Yaş Büyükse Şikayet Şartı Aranmaz)Md-104/22 Yıldan 6 Yıla Kadar
25Cinsel Taciz (Bir Kimseyi Cinsel Amaçlı Olarak Taciz Eden KişiMd-105/13 Aydan 2 Yıla Kadar
26Cinsel Taciz (Hizmet Ilişkisinden Veya Işyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanılarak Işlenmesi Hallerinde)Md-105/24,5 Aydan 3 Yıla Kad.

Hürriyete Karşi Suçlar

27Tehdit (Bir Başkasının Kendisinin Veya Yakının Hayatına, Vücüt Veya Cinsel Dokunulmazlığına Yönelik Bir Saldırı Gerçekleştireceğinden Bahisle Tehdit Eden Kişilerdir.)Md-1066 Aydan 2 Yıla Kadar
28Şantaj  (Kısaca Başkasını Bir Şey Yapmaya Veya Yapmamaya Mecbur Etmesidir. Yani Ben Senin Şu Şu Açığını Biliyorum Şunu Yapmazsan Onu Açıklarım Gibi)Md-1071 Yıldan 3 Yıla Kadar
29Cebir  (Kişi Bir Acı Hissetmektedir Ve Bu Acının Etkisiyle Belli Bir Davranışı Gerçekleştirmeye Zorlanmaktadır.)Md-1081,5 Yıldan  4 Yıla Kad
30Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kilma(Kişinin  Bir Yere Kapatılması, Bir Yerde Tutulması Veya Bir Yere Götürülmesi Veya Bir Yere Götürülmekten Men Olunması Fiilleridir.)Md-1091 Yıldan 5 Yıla Kadar
31Eğitim Ve Öğretimin EngellenmesiMd-1121 Yıldan 3 Yıla Kadar
32Kamu Kurumu Veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarinin Faaliyetlerinin EngellenmesiMd-1131 Yıldan 3 Yıla Kadar
33Siyasi Haklarin Kullanilmasinin EngellenmesiMd-1141 Yıldan 3 Yıla Kadar
34İnanç Düşünce Ve Kanaat Hürriyetinin Kullanilmasinin EngellenmesiMd-1151 Yıldan 3 Yıla Kadar
35Konut Dokunulmazliğinin İhlali  (Bir Kimsenin Kontuna Eklentilerine Rızaya Aykırı Olarak Giren Veya Rıza Ile Girmiş Dahi Olsa Sonradan Buradan Çıkmayan Kişiler Için )Md-1166 Aydan 2 Yıla Kadar
36İş Ve Çalişma Hürriyetinin İhlali  Md-1176 Aydan 2 Yıla Kadar
37Sendikal Haklarin Kullanilmasinin EngellenmesiMd-1186 Aydan 2 Yıla Kadar
38Haksiz Arama  (Hukuka Aykırı Olarak Bir Kimsenin Üstünü Veya Eşyasını Arayan Kamu Görevlisidir.)Md-1203 Aydan 1 Yıla Kadar
39Dilekçe Hakkinin Kullanilmasinin Engellenmesi  (Hukuki Bir Neden Olmaksızın  Kamu Makamlarına Verilen Dilekçenin Kabul Edilmemesi)Md-1216 Aya Kadar Hapis
40AyrimcilikMd-1226 Aydan 1 Yıla Kadar
41Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma(Mağdura Karşı Gece Gündüz Demeden Telefon Açılması Veya Komşusun Gürültü Yaparak Rahatsız Etmesi Fiilleridir.)Md-1233 Aydan 1 Yıla Kadar
42Haberleşmenin EngellenmesiMd-1246 Aydan 2 Yıla Kadar

Şerefe Karşı Suçlar

43Hakaret ( Kişiye Soyut Olarak “Hırsız”, “Rüşvetçi”, “Sahtekâr”, “Fahişe” Gibi Yakıştırmalarda Bulunulması Hâlinde De Hakaret Suçu Oluşmaktadır.)Md-1253 Aydan 2 Yıla Kadar
44Hakaret (Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Işlenmesi Gibi, Örneğin, Kamu Görevlisinin Bir Kişiden Bir Iş Karşılığında Belli Bir Miktar Rüşvet Aldığı Yönünde Isnatta Bulunulması Durumunda Haka­ret Söz Konusudur.)Md-125-31 Yıldan Az Olamaz
45Kişinin Hatirasina HakaretMd-1303 Aydan 2 Yıla Kadar

Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

46Haberleşmenin Gizliliğinin İhlaliMd-1326 Aydan 2 Yıla Kadar 
47Kişiler Arasindaki Konuşmalarin Dinlenmesi Ve Kayda AlinmasiMd-1332 Aydan 6 Aya Kadar 
48Özel Hayatin Gizliliğini İhlalMd-1346 Aydan 2 Yıla Kadar 
49Kişisel Verilerin KaydedilmesiMd-1356 Aydan 3 Yıla Kadar 
50Verileri Hukuka Aykiri Olarak Verme Veya Ele Geçirme (Bu Madde Hükmü Ile Hukuka Uygun Olarak Kaydedil­miş Olsun Veya Olmasın, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Başkalarına Vermek, Yaymak Veya Ele Geçirmek, Bağımsız Bir Suç Olarak Tanımlanmıştır.Md-1361 Yıldan 4 Yıla Kadar 
51Verileri Yok Etmeme (Kişisel Verilerin Kanunların Belirlediği Sürelerin Geçmiş Olmasına Rağmen Yok Edilmemesi, Bağımsız Bir Suç Olarak Tanımlanmıştır. )Md-1386 Aydan 1 Yıla Kadar 

Mal Varlığına  Karşı  Suçlar

52Hirsizlik (Buna Göre, Elektrik Enerjisi, Gazlar, Tabiî Veya Sun’i Buharlar Da Hırsızlık Suçunun Konusunu Oluşturabilecektir. )Md-1411 Yıldan 3 Yıla Kadar 
53Nitelikli Hırsızlık (Hırsızlık Suçunun, Kime Ait Olursa Ol­sun, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Veya Ibadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan Ya Da Kamu Yararına Veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında İşlenmesi, Suçun Temel Şekline Nazaran Daha Ağır Ceza Ile Cezalandırılmayı Gerektir­mektedirMd-142-12 Yıldan 5 Yıla Kadar 
54Nitelikli Hırsızlık (. Mağdurun Trafik Kazası Geçirmiş Olması, Aklî Veya Bedensel Bir Hastalık Veya Sakatlıkla Malul Olması, Hırsızlığın Elde Veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Ya Da Özel Bir Beceriyle Işlenmesi Hâli Öngörülmüştür. Yan­kesicilik Veya Kişisel Çeviklik Ile Işlenen Hırsızlık,  Taklit Anahtarla Ya Da Diğer Bir Aletle Kilit Açmak Suretiyle, Kişi, Kendisini Tanınmayacak Hâle Getirmekle, Kişinin Kamu Görevlisi Sıfatını Takınması Suretiyle Hırsızlık Suçu Işlemesi Hâlinde,Md-142-23 Yıldan 7 Yıla Kadar 
55Hirsizlik Suçunun Gece Vakti İşlenmesiMd-1431,4 Yıldan 4 Yıla Kad. 
56Hirsizlik Suçunda Daha Az Cezayi Gerektiren Haller (Müşterek Veya Iştirak Hâlinde Mülkiyete Konu Olan Bir Malın Çalınması Durumu, Bir Hukukî Ilişkiye Dayanan Ala­cağın Tahsili Amacıyla Işlenmesi, Hallerinde)Md-1442 Aydan 1 Yıla Kadar 
57Hirsizlik Suçunda Malin Değerinin Az OlmasiMd-145Ceza Verilmeyebilir 
58Kullanma Hirsizliği (Kişi Sahibinin Rızası Olmaksızın Malı Alır­ken, Bunu Belli Bir Süre Kullandıktan Sonra Iade Etmek Amacıyla Hareket Et­mesi Gerekir)Md-146Ceza Yarı Oranında Indirilir 
59Hirsizlik Suçunda Zorunluluk Hali(Hırsızlık Suçunun Ağır Ve Acil Bir Ih­tiyacı Karşılamak Için Işlenmesi Hâli, Örneğin Hasta Olan Çocuk Için Ilâç Çalınması, Açlık Nedeni Ile Gıda Maddesi Çalınması Gibi Hâlleri Kapsar.)Md-147Ceza Verilmeyebilir 
60Yağma (Yağma Suçu Açısından Tehdidin, Kişiyi, Kendisinin Veya Yakınının Hayatına, Vücut Veya Cinsel Dokunulmazlığına Yönelik Bir Saldırı Gerçekleştireceğinden Ya Da Malvarlığı Itibarıyla Büyük Bir Zarara Uğratacağından Bahisle Yapılması Ge­rekir, , Kullanılan Cebir Veya Tehdidin Etkisiyle Mağdur Malı Teslim Etmeli Veya Malın Alınmasına Karşı Koymama­lıdır. . Cebir Veya Tehdit Kullanılarak Bir Kimsenin, Kendisini Veya Başkasını Borç Altına Sokabilecek Bir Senedi Veya Var Olan Bir Senedin Hükümsüz Kaldığını Açıkla­yan Bir Vesikayı Vermeye,Zorlanması)Md-1486 Yıldan 10 Yıla Kadar 
61Nitelikli Yağma (Silâhla Işlenmesi, Tehdidin Mektupla Yapılması Hâlinde, Mektubun Imzasız Olması, Korku Salmış Bir Kimsenin Ismi Ile Veya Rumuzla Yahut Sahte Imza Ile Imzalanmış Olması, Yağma Suçunun Yol Kesmek Suretiyle Ya Da Ko­nut Veya Işyerinde Işlenmesi Nitelikli Bir Hâl Sayılmıştır, , Yağma Suçunun Gece Vakti IşlenmesiMd-14910 Yıldan 15 Yıla Kadar 
62Yağma Suçunda Daha Az Cezayi Gerektiren Hal (Bir Hukukî Ilişkiye Dayanan Alacağını Tahsil Amacıyla Tehdit Veya Cebir Kullanılması Hâlinde, Tehdit Veya Kasten Yaralama Suçuna Ilişkin Hükümler Uygulanır,)Md-150Üçte Birden Yarıya Kadar Indirilebilir. 
63Mala Zarar Verme (Suç, Başkasının Mülkiyetinde Bulunan Taşınır Veya Taşınmaz Malın Kısmen Veya Tamamen Yıkılması, Tahrip Edilmesi, Yok Edilmesi, Bozulması, Kullanılamaz Hâle Getirilmesi Veya Kirletilmesiyle Oluşur. Örneğin Başkasına Ait Binanın Duvarına Yazı Yazmak, Afiş Veya Ilan Yapıştırmak, Resim Yapmak Suretiyle Gerçekleştirilebilir)Md-1514 Aydan 3 Yıla Kadar 
64Mala Zarar Vermenin Nitekli Halleri (Kamu Kurum Ve Kuruluşla­rına Ait Bina Ve Tesislerle, Buralarda Bulunan Veya Bu Bina Ve Tesislere Ait Olan Eşya, Örneğin Kanalizasyon Boru Ve Mazgalları, Kamu Hizmetine Veya Kamunun Yararlanmasına Tahsis Edilmiş Tesis Ve Eşya, Bu Bent Kapsamında Değerlendirilmelidir. Keza, Trafik Işaret Ve Levhalarına Zarar Veren. Bu Eşyanın Mülkiyetinin Kamuya Ait Olması Şart Değildir. Önemli Olan, Eşyanın Kamu Hizmetine Veya Kamunun Yararlanma­sına Tahsis Edilmiş Olmasıdır. Her Türlü Dikili Ağaç, Fidan Veya Bağ Çubuğuna Zarar Ve­rilmesi)Md-1521 Yıldan 6 Yıla Kadar 
65İbadethanelere Ve Mezarliklara Zarar Verme (Bu Bina Ve Tesisleri Yıkmak, Bozmak Veya Kırmak Sure­tiyle Zarar Verilmesi Gerekir. Mezarlıklara Atık Ve Artık Bırakmak, Ibadet­hanelerin Duvarına Yazı Yazmak, Afiş Veya Ilan Yapıştırmak, Resim Yapmak, Kirletme Fiilinin Örneklerini Oluşturmaktadır. )Md-1531 Yıldan 4 Dört Yıla Kadar 
66Hakki  Olmayan Yere Tecavüz (Bir Hakka Dayanmaksızın Başkasına Ait Ta­şınmaz Malın Veya Eklentilerinin Kısmen Veya Tamamen Işgal Edilmesi, Kısmen Veya Tamamen Yararlanmasına Engel Olunması Cezalandırılmıştır. )Md-1546 Aydan 3 Yıla Kadar Hapis 
67Güveni Kötüye Kullanma Md-1556 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis 
68Bedelsiz Senedi Kullanma (Borçlusunca Ödenmiş Ve Bir Suretle Elde Kal­mış Senedi, Kısmen Veya Tamamen Ödenmemiş Gibi Kullanan, Örneğin Öden­mesi Için Icraya Başvuran Veya Başkasına Devreden Kimseyi Cezalandırmak­tadır.)Md-1566 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis 
69Dolandiricilik (Dolandırıcılık, Hileli Davranışlarla Bir Kimseyi Aldatıp, Onun Veya Başkasının Zararına Olarak, Kişinin Kendisine Veya Başkasına Yarar Sağlamasıdır.)Md-1571yıldan 5 Yıla Kadar Hapis 
70Nitelikli Dolandiricilik Md-1582 Yıldan 7 Yıla Kadar Hapis 
71Dolandiricilikta Daha Az Cezayi Gerektiren Haller (Kişinin Bir Hukukî Ilişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacı Ile Bu Suçu Işlemesi Hallerinde Oluşur.)Md-1596 Aydan 1 Yıla Kadar 
72Kaybolmuş Veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde TasarrufMd-1601 Yıla Kadar Hapis 
73Hileli İflasMd-1613 Yıldan 8 Yıla Kadar 
74Taksirli İflasMd-1622 Aydan 1 Yıla Kadar 
75Karşiliksiz Yararlanma (Otomatlar Aracılığı Ile Satışa Sunulan Hiz­metlerden, Be­deli Ödenmeksizin Yararlanılması Durumunda, Örneğin, Toplu Taşım Sistemle­rinde,Başkasına Ya Da Kamuya Ait Telefon Şebekesinden Bedeli Ödenmeksizin Yararlanmak, Şifreli Veya Şifresiz Yayın Yapan Televizyon Yayınlarından Yararlanmak)Md-1636 Aydan 2 Yıla Kadar 
76Şirket Veya Kooperatifler Hakkinda Yanliş BilgiMd-1646 Aydan 3 Yıla Kadar 
77Suç Eşyasinin Satin Alinmasi Veya Kabul EdilmesiMd-1656 Aydan 3 Yıla Kadar Hp 
78Suç Eşyasini Bilgi VermemeMd-1666 Aya Kadar Hapis 

Topluma Karşi Suçlar-(Genel Tehlike Yaratan Suçlar)

79Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulmasi (Silâhla Ateş Etmek Veya Izinsiz Patlayıcı Madde Kullanmak, Yangın Çıkarmak; Bina Çökmesine, Toprak Kaymasına, Çığ Düşmesine, Sel Veya Taşkına Neden Olmak;)Md-1706 Aydan 3 Yıla Kadar
80Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulmasi Md-1713 Aydan 1 Yıla Kadar
81Radyasyon YaymaMd-1723 Yıldan 15 Yıla Kadar
82Atom Enerjisi İle Patlamaya Sebebiyet VermeMd-1735 Yıldan Az Olamaz
83Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulmasi Veya El DeğiştirmesiMd-1743 Yıldan 8 Yıla Kadar
84Akil Hastasi Üzerinde Bakim Ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlaliMd-1756 Aya Kadar Hapis
85İnşaat Veya Yikimla İlgili Emniyet Kurallarina UymamaMd-1763 Aydan 1 Yıla Kadar
86Hayvanin Tehlike Yaratabilecek Şekilde Berbest BirakilmasiMd-1776 Aya Kadar Hapis
87İşaret Ve Engel KoymamaMd-1782 Aydan 6 Aya Kadar
88Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma  (Her Türlü Işareti Değiş­tirerek, Kullanılamaz Hâle Getirerek, Konuldukları Yerden Kaldırarak, Yanlış Işaretler Vererek, Işlenen Suçlardır)Md-179/11 Yıldan 6 Yıla Kadar
89Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma (Kişilerin Hayat, Sağlık Veya Malvarlığı Açısından Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk Ve Idare Edilmesi, Maddenin Üçüncü Fıkrasında, Alkol Veya Uyuşturucu Madde Etkisiyle Ya Da Başka Bir Nedenle Emniyetli Bir Şekilde Araç Sevk Ve Idare Edemeyecek Hâlde Olmasına Rağmen Araç Kullanan Kişinin Cezalandırılması Öngörülmüş­tür)Md-179/2,32 Yıla Kadar Hapis
90Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye SokmaMd-1803 Aydan 3 Yıla Kadar
Çevreye Karşi Suçlar
91Çevrenin Kasten KirletilmesiMd-1816 Aydan 2 Yıla Kadar
92Çevrenin Taksirle KirletilmesiMd-1822 Aydan 1 Yıla Kadar
93Gürültüye Neden Olma (Gürültünün Başkalarının Sağlığının Zarar Görmesine Elverişli Olabilecek Şekilde Yüksek Olması Gerekir.)Md-1832 Aydan 2 Yıla Kadar
94İmar Kirliliğine Neden Olma (Yapı Ruhsatiyesi Alınmadan Veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yapmak Veya Yaptırmakla Oluşur.)Md-184/11 Yıldan 5 Yıla Kadar
95İmar Kirliliğine Neden Olma (Yapı Ruhsatiyesi Olmadan Başlatılan Inşaatlar Dolayısıyla Kurulan Şantiyelere Elektrik, Su Veya Telefon Bağlantısı Yapılması Ya Da Bu Hizmetlerden Yararlanılmasına Müsaade Edilmesi)Md-184/21 Yıldan 5 Yıla Kadar
96İmar Kirliliğine Neden Olma (Yapı Kullanma Izni Alınmamış Binalara Elektrik, Su, Telefon Veya Gaz Bağlantısı Yapılması Veya Bu Hizmetlerden Yararlanılmasına Müsa­ade Edilmesi,  )Md-184/32 Yıldan 5 Yıla Kadar
Kamunun Sağliğina Karşi Suçlar
97Zehirli Madde Katma (Yapı Kullanma Izni Alınmamış Binalara Elektrik, Su, Telefon Veya Gaz Bağlantısı Yapılması Veya Bu Hizmetlerden Yararlanılmasına Müsa­ade Edilmesi, Ayrı Bir Suç Olarak Tanımlanmıştır.Md-1852 Yıldan 15 Yıla Kadar
98Bozulmuş Veya Değiştirilmiş Gida Veya İlaçlarin Ticareti (Kişilerin Hayatını Ve Sağlığını Tehli­keye Sokacak Biçimde Bozulmuş, Değiştirilmiş Her Tür Yenilecek Veya Içile­cek Şeylerin Veya Ilâçların Satılması, Tedarik Edilmesi Veya Bulundurulması Suç Olarak Tanımlanmıştır.)Md-1861 Yıldan 5 Yıla Kadar
99Kişilerin Hayatini Ve Sağliğini Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma Veya Satma (Tabip Tarafından Dü­zenlenen Reçetede Yazılı Ilâç Yerine Başka Ilâç Vermek Suretiyle De, Kişilerin Hayatı Ve Sağlığı Tehlikeye Sokulabilir Ve Dolayısıyla, Bu Suç Işlenmiş Olabi­lir. )Md-1871 Yıldan 5 Yıla Kadar
100Uyuşturucu Veya Uyarici Madde İmal Ve Ticareti (; Uyuşturucu  Maddelerin Ruhsatsız Veya Ruhsata Aykırı Olarak Ülke Içinde Satışı, Satışa Arzı, Başkalarına Verilmesi, Nakli, Depolanması Ya Da Kazanç Amacıyla Satın Alınması, Kabul Edilmesi Veya Bulundurulması)Md-188/35 Yıldan 15 Yıla Kadar
101Uyuşturucu Veya Uyarici Madde Kullanilmasini Kolaylaştirma (Bir Kimsenin Başkasına Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanmasını Kolaylaştırmak Için Özel Yer, Donanım Veya Malzeme Sağlaması Cezalandırılmaktadır)Md-190/12 Yıldan 5 Yıla Kadar
102Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarici Madde Satin Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak (Kullanmak Için Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak Fiilleri Suç Olarak Tanımlanmıştır)Md-1911 Yıldan 2 Yıla Kadar
103Zehirli  Madde İmal Ve TicaretiMd-1932 Aydan 1 Yıla Kadar
104Sağlik İçin Tehlikeli Madde Temini (Çocuklara Veya Akıl Hastalarına Sağ­lık Için Tehlikeli Olabilecek Maddelerin, Alkollü Içki Ve Tütün Mamülleri Gibi, Sağlık Için Tehlikeli Olan Her Çeşit Maddedir.)Md-1946 Aldan 1 Yıla Kadar
105Bulaşici Hastaliklara İlişkin Tedbirlere Aykiri Davranma (Bulaşıcı Hastalıklara Yakalanmış Veya Bu Hastalıklardan Ölmüş Bulunan Kimselerin Bulunduğu Yerin Karantina Altına Alınmasına Dair Yetkili Makamlarca Alınan Tedbirlere Uyulmaması, Suç Olarak Tanımlanmıştır)Md-1952 Aydan 1 Yıla Kadar
106Usulsuz Ölü Gömülmesi (Ölü Gömülmesine Ayrılan Yerlerden Başka Yerlere Ölü Gömülmesi Veya Gömdürülmesi Cezalandırılmaktadır.)Md-1966 Aya Kadar Hapis
Kamu Güvenine Karşi Suçlar
107Parada Sahtecilik (, Sahte Olarak Üretme, Ülkeye Sokma, Nakletme, Muhafaza Etme Ve Tedavüle Koyma Olarak Belir­lenmiştir. )Md-197/12 Yıldan 12 Yıla Kadar
108Kiymetli Damgada SahtecilikMd-1991 Yıldan 5 Yıla Kadar
109Para Ve Kiymetli Damgalari Yapmaya Yarayan Araçlar (Para Ve Kıymetli Damgaların Sahte Olarak Üretiminde Kullanılan Alet Veya Malzemenin Imali, Ithali, Satılması, Devredilmesi, Alın­ması Ve Muhafaza Edilmesi De Suç Sayılmıştır)Md-2001 Yıldan 4 Yıla Kadar
110Mühürde SahtecilikMd-202/21 Yıldan 6 Yıla Kadar
111Mühür BozmaMd-2036 Aydan 3 Yıla Kadar
112Resmi Belgede Sahtecilik (Bir Resmi Belgeyi Sahte Olarak Düzenleyen Başkalarını Aldatacak Şekilde Değiştiren Veya Sahte Resmi Belgeyi Kullanan Kişi Lerdir.)Md-2042 Yıldan 5 Yıla Kadar
113Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek (Gerçek Bir Resmi Belge Üzerindeki Yazıları Örneğin Boyamak Veya Sil­mek Suretiyle Okunamaz Hâle Getirmek, Belge Üzerindeki Resmi Koparmak, Belgeyi Yırtmak, Yakmak Veya Gizlemek Fiilleri Bu Suçu Oluşturur. )Md-2052 Yıldan 5 Yıla Kadar
114Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan BeyanMd-2063 Aydan 2 Yıla Kadar
115Özel Belgede SahtecilikMd-2071 Yıldan 3 Yıla Kadar
116Özel Belgeyi Bozmak Yok Etmek Veya Gizlemek (Gerçek Bir Özel Belge Üzerindeki Yazıları Örneğin Boyamak, Karalamak Veya Silmek Suretiyle Okunamaz Hâle Getirmek, Belgeyi Yırtmak, Yakmak Veya Gizlemek Fiilleri Bu Suçu Oluşturur)Md-2081 Yıldan 3 Yıla Kadar
117Açiğa İmzanin Kötüye Kullanilmasi (Bu Maddeyle, Belirli Bir Tarzda Doldurulup Kullanılması Için Verilmiş Boş Bir Kağıdı, Teslim Edenin Isteğine Ve Imzalı Boş Kağıdı Veriş Nedenine Aykırı Olarak Dolduran Kimse Cezalandırılmaktadır.Md-2093 Aydan 1 Yıla Kadar
118Resmi Belge Hükmünde Belgeler Md-2102 Yıldan 5 Yıla Kadar
Kamu Barişina Karşi Suçlar
119Halk Arasinda Korku Ve Panik Yaratmak Amaciyla Tehdit (Tehdidin Halkın Hayatı, Sağlığı, Vücut Veya Cinsel Dokunulmaz­lık Ya Da Malvarlığı Bakımından Bir Korku, Endişe Veya Panik Meydana Ge­tirmek Amacıyla Yapılmış Olması Gereklidir)Md-2132 Yıldan 4 Yıla Kadar
120Suç İşlemeye Tahrik (Suç Işlemek Için Alenen Tahrik Etme)Md-2146 Aydan 5 Yıla Kadar
120Suçu Ve Suçluyu Övme (Failin Işlenmiş Olan Bir Suçu Veya Işlemiş Olduğu Bir Suçtan Dolayı Bir Kişiyi Alenen Övmesi Gerekmekte­dir.)Md-2152 Yıla Kadar Hapis
121Halki Kin Ve Düşmanliğa Tahrik Veya Aşağilama (Bir Halk Kesimine Karşı Düşmanca Tavırlar Gösterilmesini Sağlamaya Veya Bu Tür Ta­vırları Pekiştirmeye Objektif Olarak Elverişli Olmalıdır)Md-2161 Yıldan 3 Yıla Kadar
122Kanunlara Uymamaya Tahrik (Halkın, Kanunlara Uymamaya Tahrik Edilmesi Suç Hâline Getirilmiştir)Md-2176 Aydan 2 Yıla Kadar
123Görev Sirasinda Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma (Dinî Görev Yapanlar, Gö­revlerini Yerine Getirirken Devlet Idaresini Veya Kanunlarını Veya Hükûmet Icraatını Alenen Kötülemeleri Suç Hâline Getirilmiştir)Md-2191 Aydan 1 Seneye Kadar
124Suç İşlemek Amaciyla Örgüt Kurma (Kanunlarda Suç Olarak Tanımlanan Fiillerin Işlenmesi Amacıyla Örgüt Kurmak Veya Yönetmek Ile Bu Amaçla Kurulmuş Örgüte Üye Olmak)Md-2202 Yıldan 6 Yıla Kadar
125Şapka Ve Türk Harfleri (Devrim Kanunları”Na Ay­kırı Davranış, Suç Olarak Tanımlanmıştır. )Md-2222 Aydan 6 Aya Kadar
Ulaşim Araçlarina Veya Sabit Platformlara Karşi Suçlar
126Ulaşim Araçlarinin Kaçirilmasi Veya Alikonulmasi (Kara Ulaşım Araçlarının Ha­reketlerinin Cebir Veya Tehdit Kullanılarak Ya Da Hukuka Aykırı Başka Bir Dav­ranışla Bile Bile Engellenmesini Veya Bunların Kaçırılmasını Cezalandırmakta­dır.)Md-2231yıldan 3 Yıla Kadar Hapis
127Kita Sahanliğinda Veya Münhasir Ekonomik Bölgedeki Sabit Platformlarin İşgali (Kıt’a Sahanlığında Veya Münhasır Ekonomik Bölgede Kurulmuş Sabit Bir Platformun Cebir Veya Tehdit Kullanılarak Ya Da Hukuka Aykırı Başka Bir Davranışla Ele Geçirilmesi, Zaptedilmesi Veya Kontrol Altına Alınması, Suç Olarak Tanımlanmıştır)Md-2245 Yıldan 15 Yıla Kadar Hp.
Genel Ahlaka Karşi Suçlar
128Hayasizca Hareketler (“Alenen Cinsel Ilişkide Bulunmak” Ve “Teşhircilik” , Cinsel Ilişki, Cinsel Arzuların Tatmini Amacına Yönelik Her Türlü Davranışı Ifade Etmektedir.)Md-2256 Aydan 1 Yıla Kadar Hp
129Müstehcenlik (Bir Çocuğa Müstehcen Gö­rüntü, Yazı Veya Sözleri Içeren Ürünlerin Verilmesi Ya Da Bunların Içeriğinin Gösterilmesi, Okunması, Okutulması Veya Dinletilmesi, Satışa Veya Kiraya Arzedilmesi,Md-226/16 Aydan  2 Yıla Kadar Hp
130Müstehcenlik (Müstehcen Görüntü, Yazı Veya Sözlerin Ba­sın Ve Yayın Yolu Ile Yayınlanması Veya Yayınlanmasına Aracılık Edilmesi, Ayrı Bir Suç Olarak Tanımlanmıştır)Md-226/26 Aydan 3 Yıla Kadar Hp
131Müstehcenlik (Müstehcen Görüntü, Yazı Veya Sözleri Içeren Ürünlerin Üretiminde Çocukların Kullanılması Sure­tiyle Oluşmaktadır)Md-226/35 Yıldan 10 Yıla Kadar Hp
132Müstehcenlik (Şiddet Kullanılarak, Hayvanlarla, Ölmüş Insan Bedeni Üzerinde Veya Doğal Olmayan Yoldan Yapılan Cinsel Davranışlara Iliş­kin)Md-226/41 Yıldan 4 Yıla Kadar
133Fuhuş  (Çocuğu Fuhşa Teşvik Etmek, Çocuğa Fuh­şun Yolunu Kolaylaştırmak, Bu Maksatla Çocuk Tedarik Etmek Veya Barındır­mak Ya Da Çocuğun Fuhşuna Aracılık Etmek,)Md-227/14 Yıldan 10 Yıla Kadar
134Fuhuş (Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek, Bunun Yolunu Ko­laylaştırmak Ya Da Fuhuş Için Aracılık Etmek Veya Yer Temin Etmek)Md-227/22 Yıldan 4 Yıla Kadar
135Fuhuş (Fuhuş Amacıyla Ülkeye Insan Sokulması Veya Insanla­rın Ülke Dışına Çıkmasının Sağlanması)Md-227/32 Yıldan 4 Yıla Kadar
135Fuhuş (, Cebir, Tehdit Veya Hile Ile Ya Da Çaresizliğinden Yararlanılarak Bir Kimsenin Fuhşa Sevkedilmesi Veya Fuhuş Yapmasının Sağ­lanması)Md-227/43 Yıldan 6 Yıla Kadar
136Fuhuş (, Eş, Üstsoy, Kayın Üstsoy, Kardeş, Evlât Edinen, Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Ko­ruma Ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Diğer Kişiler Tarafından Ya Da Kamu Görevi Veya Hizmet Ilişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Işlenmesi Hâlinde,Md-227/53 Yıldan 6 Yıla Kadar
137Kumar Oynanmasi İçin Yer Ve İmkan Sağlama (Başkalarının Kumar Oynaması Için Yer Veya Başka Su­rette Imkan Sağlamakla Oluşur. )Md-228/11 Yıla Kadar Hapis
138Kumar Oynanmasi İçin Yer Ve İmkan Sağlama (Çocukların Kumar Oynaması Için Yer Veya Başka Surette Imkan Sağlanması)Md-228/22 Yıla Kadar Hapis
139Dilencilik (Çocukları, Beden Veya Ruh Bakımından Kendini Idare Edemeyecek Durumda Bulunan Kimseleri Dilencilikte Araç Olarak Kullanan KişiMd-229/11 Yıldan 3 Yıla Kadar
Aile Düzenine Karşi Suçlar
140Birden Çok Evlilik (Evli Olan Kimsenin Kanuna Ve Usulüne Uygun Ola­rak Ikinci Bir Nikâh Işlemi Yaptırmış Bulunması Gerekir.)Md-230/16 Aydan 2 Yıla Kadar
141Birden Çok Evlilik (Evli Olduğu Hâlde Ikinci Defa Evlenen Kişinin Du­rumunu Bilerek Onunla Evlenen Kimse)Md-230/26 Aydan 2 Yıla Kadar
142Hileli Evlenme (, Failin Ger­çek Kimliğini Saklayarak Kendisini Bir Başka Kimse Gibi Göstermesi Ve Bu Suretle Evlenme Işlemlerinin Yapılması)Md-230/33 Aydan 1 Yıla Kadar
143Resmi Evlenme Olmaksizin, Dini Nikah Kiymak Sureti İle Evlenme Md-230/52 Aydan 6 Aya Kadar
144Çocuğun Soy Bağini DeğiştirmeMd-2311 Yıldan 3 Yıla Kadar
145Ailesine Kötü Muamele (Resmî Nikâh Bulunmadan Evlenmenin Dinsel Töreninin Yaptırılması, Yarı Aç Veya Susuz Bırakma, Uyku Uyutmamak, Zor Koşullarda Çalış­maya Mecbur Etmek Gibi Hareketleri Kötü Muameleye Örnek Olarak Verebiliriz)Md-232/12 Aydan 1 Yıla Kadar
146Ailesine Kötü Muamele (Disiplin Yetkisinin Sınırı Ise Maddede Gösterilmiştir. Disiplin Yetkisi Kişinin Bedensel Ve Ruhsal Sağlığının Bozul­masına Neden Olmayacak Veya Bir Tehlikeye Maruz Kalmasını Sonuçlamayacak Derecede Kullanılabilecektir)Md-232/21 Yıla Kadar Hapis
147Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali (Aile Hukukundan Doğan Bakım, Eğitim Veya Destek Olma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi,)Md-233/11 Yıla Kadar Hapis
148Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali (Evli Olsun Veya Olmasın Gebe Olan Eşini Veya Sürekli Birlikte Yaşadığı Ve Kendisinden Gebe Kalmış Kadını Çare­siz Durumda Terk Eden Yani Ona Her Türlü Yardımı Yapmaksızın Ortada Bıra­kan Kişi Cezalandırılmaktadır)Md-233/23 Aydan 1 Yıla Kadar
149Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali (Itiyadî Sarhoşluk, Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanma Ya Da Onur Kırıcı Yaşayış Tarzı Nedeni Ile Özen Noksanı Veya Kusurundan Dolayı Çocukların Ahlâk, Güvenlik Ve Sağlıklarının Ağır Şekilde Tehlikeyle Karşı Karşıya Kalmasına Neden Olmaktır)Md-233/33 Aydan 1 Yıla Kadar
150Çocuğun Ve Alikonulmasi (Velayet Yetkisi Elinden Alınmış Olan Ana Veya Babanın Ya Da Üçüncü Derece Dahil Kan Hısmının, Onaltı Yaşını Bitirmemiş Bir Çocuğu Veli, Vasi Veya Bakım Ve Gözetimi Altında Bulunan Kimsenin Yanından Cebir Veya Tehdit Kullanmaksızın Kaçırması Veya Alıkoyması,)Md-234/13 Aydan 1 Yıla Kadar
Ekonomi Sanayi Ve Ticarete İlişkin Suçlar
151İhaleye Fesat KariştirmaMd-2355 Yıldan 12 Yıla Kadar
152Edimin İfasina Fesat KariştirmaMd-2363 Yıldan 7 Yıla Kadar
153Fiyatlri Etkileme (Fail, Yalan Haber Veya Havadisleri, Işçi Ücretlerinin, Besin Veya Malla­rın Değerlerinin Yapay Olarak Düşmesini Veya Artmasını Sağlamak Maksa­dıyla Yaymış Bulunmalıdır)Md-2373 Aydan 2 Yıla Kadar
154Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma (Taahhüt Olunan Işin Yapılmaması Suretiyle Kamu Kurum Ve Kuruluşları Veya Kamu Hizmeti Veyahut Genel Bir Felâketin Önlenmesi Için Zorunlu Eşya Veya Gıda Maddelerinin Ortadan Kalkmasına Veya Bu Sonucu Doğuracak Derecede Azalmasına Neden Olunmasını)Md-2381 Yıldan 3 Yıla Kadar
155Ticari Sir, Bankacilik Sirri Niteliğindeki Bilgi Ve Belgelerin AçiklanmasiMd-2391 Yıldan 3 Yıla Kadar
156Mal Veya Hizmet Satimindan Kaçinma (, Belli Bir Mal Veya Hizmeti Satmak­tan Kaçınmak, Kamu Için Acil Bir Ihtiyacın Ortaya Çıkması Gerekmektedir. Örneğin, Özel Hukuk Tüzel Kişileri Eliyle Verilen Sağlık Hizmetlerini Aksatarak, Belli Bir Güzergahta Toplu Taşımacılık Hizmetini Durdurarak, Ekmek Gibi Temel Ihtiyaç Maddelerinin Üretimini Dur­durarak, Akaryakıt Satışını Durdurarak Kamu Için Acil Bir Ihtiyacın Ortaya Çıkmasına Neden Olunabilir. )Md-2406 Aydan 2 Yıla Kadar
157Tefecilik (Faiz Veya Başka Bir Namla Da Olsa Kazanç Elde Etmek Amacıyla Başka­sına Ödünç Para Verilmesi, Bu Suçu Oluşturur. . Örneğin Henüz Vadesi Gelmemiş Bir Bononun Vadesinden Önce Başkasına Verilerek Karşılı­ğında Bono Üzerinde Yazılı Meblağdan Daha Az Bir Paranın Alınması Duru­munda Tefecilik Suçu OluşurMd-2412 Yıldan 5 Yıla Kadar
Bilişim Alaninda Suçlar
158Bilişim Sistemine Girme  (Sis­teme, Doğal Olarak, Haksız Ve Kasten Girilmiş Olması Suçun Oluşması Için Yeterlidir.)Md-2431 Yıla Kadar Hapis
159Sistemi Engelleme, Bozma Verileri Yok Etme Veya Değiştirme (Bilişim Sisteminin Iş­leyişini Engelleme, Bozma, Sisteme Hukuka Aykırı Olarak Veri Yerleştirme, Var Olan Verileri Başka Bir Yere Gönderme, Erişilmez Kılma, Değiştirme Ve Yok Etme Fiilleri, Suç Olarak Tanımlanmaktadır)Md-2441 Yıldan 5 Yıla Kadar
160Banka Veya Kredi Kartlarinin Kötüye Kullanilmasi (Başkasına Ait Bir Banka Veya Kredi Kartının, Her Ne Suretle Olursa Ol­sun Ele Geçirilmesinden Sonra, Sahibinin Rızası Bulunmaksızın Kullanılması Veya Kullandırttırılması Ve Bu Suretle Failin Kendisine Veya Başkasına Haksız Yarar Sağlaması)Md-245/13 Yıldan 6 Yıla Kadar
161Banka Veya Kredi Kartlarinin Kötüye Kullanilmasi (Sahibine Verilmesi Gereken Bir Banka Veya Kredi Kartının Bunu Elinde Bulunduran Kimse Tarafından Kullanılması Veya Kullandırttırılması; Söz Gelimi Kartı Sahibine Vermekle Görevli Banka Memurunun Kartı Kendi Veya Başkası Yararına Kullanması)Md-245/23 Yıldan 7 Yıla Kadar
162Banka Veya Kredi Kartlarinin Kötüye Kullanilmasi (Sahte Oluşturulan Veya Üzerinde Sahtecilik Yapılan Bir Banka Veya Kredi Kartını Kullanmak Suretiyle Kendisine Veya Başkasına Yarar Sağlayan Kişi)Md-245/34 Yıldan 8 Yıla Kadar
Millete Ve Devlete Karşi Suçlar
163Zimmet (Zimmete Geçirme, Suç Konusu Mal Üzerinde Malikmiş Gibi Tasarrufta Bulunmayı Ifade Eder. Bu Tasarruflar, Suç Konusu Şeyin Mal Edi­nilmesi, Amacı Dışında Kullanılması, Tüketilmesi Şeklinde Olabileceği Gibi, Bir Başkasına Satılması, Verilmesi Şeklinde De Gerçekleşebilir.)Md-2475 Yıldan 12 Yıla Kadar
164İrtikap () Görevinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanmak Suretiyle Kendisine Veya Başkasına Yarar Sağlanmasına Veya Bu Yolda Vaatte Bulunulmasına Bir Kimseyi Icbar Eden Kamu Görevlisi,)Md-2505 Yıldan 10 Yıla Kadar
165Denetim Görevinin İhmali (Denetimle Yükümlü Kamu Görevlisinin Bu Görevini Ih­mal Etmesinden Yararlanılarak Zimmet Veya Irtikap Suçunu Işlenmesi Durumunda Kamu Görevlisinin Cezalandırılması Hususu)Md-251/23 Aydan 3 Yıla Kadar
166Rüşvet (Bir Kamu Görevlisinin, Görevinin Ge­reklerine Aykırı Olarak Bir Işi Yapması Veya Yapmaması Amacıyla Kişiyle Vardığı Anlaşma Çerçevesinde Bir Yarar Sağlamasıdır)Md-2524 Yıldan 12 Yıla Kadar
167Yetkili Olmadiği Bir İş İçin Yarar Sağlama  (Bu Suç Açısından Önemli Olan, Haksız Menfaati Temin Eden Kişinin Bir Kamu Görevlisi Olması Ve Aslında Görevine Girmediği Bilinen Bir Işi Özel Bağlantıları Nede­niyle Yapabileceğinden Söz Ederek Kişilerden Haksız Bir Menfaat Temin Etme­sidir)Md-2551 Yıldan 5 Yıla Kadar
      

 

168Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sinirin Aşilmasi Md-2561yıldan 3 Yıla Kadar
169Görevi Kötüye Kullanma (Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle, Kişilerin Mağduriyetine Veya Kamunun Zararına Neden Olan Ya Da Kişilere Haksız Bir Kazanç Sağlayan Kamu Görevlisi,)Md-2571 Yıldan 3 Yıla Kadar
170Göreve İlişkin Sirrin Açiklanmasi(Ifa Edilen Kamu Göreviyle Ilgili Olan Ve Gizli Tutul­ması Yani Sır Olarak Saklanması Gereken Bilgilerdir.)Md-2581 Yıldan 4 Yıla Kadar
171Kamu Görevlisinin Ticareti(Görevinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanmak Suretiyle Başkalarına Mal Veya Hizmet Satmaya Çalışan Kamu Görevlisinin Cezalandırılması)Md-2596 Aya Kadar Hapis
172Kamu Görevinin Terki Veya Yapilmamasi (Kamu Görevlilerinin Toplu Olarak Gö­revlerini Terk Etmesi, Görevlerine Gelmemesi, Görevlerini Geçici De Olsa Kıs­men Veya Tamamen Yapmaması Veya Yavaşlatması Suç Olarak Tanımlanmıştır.  Söz Konusu Suçun Oluşabilmesi Için Maddede Belirtilen Hareketlerin Toplu Olarak Gerçekleştirilmesi Gerekir. En Az Dört Kişinin Birlikte Hareket Etmiş Olması Ge­rekir.Md-2603 Aydan 1 Yıla Kadar
173Kişilerin Mallari Üzerinde Usulsüz Tasarruf Md-2616 Aydan 2 Yıla Kadar
174Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi (, Hukuka Aykırı Olarak, Kamu Görevini Yerine Getirmeye Teşebbüs Etmek Veya Bu Gö­revden Ayrılması Kendisine Bildirilmiş Olduğu Hâlde, Görevi Sürdürmeye Ça­lışmak)Md-2623 Aydan 2 Yıla Kadar
175Kanuna Aykiri Eğitim Kurumu (Kanuna Aykırı Olarak Eğitim Kurumu Açan Veya Işleten Kişi, Hakkında)Md-2633 Aydan 1 Yıla Kadar
176Özel İşaret Veya Kiyafetleri Usulsüz Kullanma (Bir Rütbe Ya Da Kamu Gö­revinin Veya Mesleğin Resmî Elbisesini Yetkisi Olmadan Alenen Ve Başkalarını Yanıltacak Şekilde Giymek Veya Hakkı Olmadığı Hâlde Belirli Nişan Veya Ma­dalyaları Takmak Suç Olarak Tanımlanmıştır)Md-2643 Aydan 1 Yıla Kadar
177Görevi Yaptirmamak İçin Direnme Kamu Görevlisine Karşı Görevini Yapmasını Engellemek Amacıyla, Cebir Veya Tehdit Kullanılması Hâlinde Verilecek Ceza Belirlenmiş­tir)Md-265/16 Aydan 3 Yıla Kadar
178Kamu Görevine Ait Araç Ve Gereçleri Suçta Kullanma (Kamu Görevlisinin Görevi Gereğiolarak Elinde Bulundurduğu Araç Ve Gereçleri Bir Suçun Işlenmesi Sırasında Kullanması)Md-266Ceza 3 Te 1 Oranında Artırım
Adliyeye Karşi Suçlar
179İftira (Disiplin Yaptırımını Veya Başka Bir Idari Yaptırımı Gerekli Kılan Fiiller De Bu Suçun Konusunu Oluşturabilir,  Kişiye Karşı Suç Isnadı Ihbar Veya Şikâyet Suretiyle Yapılmış Olabilir,Basın Ve Yayın Yolu Ile Bir Kişiye Gerçeğe Aykırı Olarak Hukuka Aykırı Fiil Isnat Edilmesi Hâlinde, Iftira Suçu Oluşur,Md-267/11 Yıldan 4 Yıla Kadar
180Başkasina Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanilmasi (Kendisi Hakkında Soruşturma Ve Kovuşturma Yapılmasını Engellemek Amacıyla, Başkasına Ait Kimliği Veya Kimlik Bilgilerini Kullanan Kimse)Md-2681 Yıldan 4 Yıla Kadar
181Suç Üstlenme (Kişi, Gerçekte Hiç Işlenmemiş Veya Başkası Tarafından Işlenmiş Olan Bir Suçu Kendisinin Işlediğinden Bahisle, Bildirimde Bulunmuş Olabilir. Bu Durumda, Suç Üstlenme Suçu Oluşur)Md-2702 Yıla Kadar Hapis
181Suç Uydurma (İşlenmediğini Bildiği Bir Suçu, Yetkili Makamlara Işlenmiş Gibi Ihbar Eden Ya Da Işlenmeyen Bir Suçun Delil Veya Emarelerini Soruşturma Yapılmasını Sağlayacak Biçimde Uyduran Kimseye Verilir. Bu Suretle Adlî Makamları Gereksiz Olarak Işgal Etmek Veya Yanlış Yollara Yön­lendirerek Gereksiz Yere Uğraştırmak Cezalandırılmış Olmaktadır. )Md-2713 Yıla Kadar Hapis
182Yalan Taniklik Md-2724 Aydan 1 Yıla Kadar
183Yalan Yere YeminMd-2751 Yıldan 5 Yıla Kadar
184Gerçeğe Aykiri Bilirkişilik Veya TercümanlikMd-2761 Yıldan 3 Yıla Kadar
185Yargi Görevi Yapani EtkilemeMd-2772 Yıldan 4 Yıla Kadar
186Suçu Bildirmeme  (Suçluların Cezalandırılmasını Devletten Istemek, Kişi Açısından Bir Hak Olduğu Gibi; Herhangi Bir Suç Olgusunun Gerçekleştiğini Öğrenen Kişinin Du­rumu Suçu Takibe Yetkili Makamlara Bildirmesi, Aynı Zamanda Bir Yükümlü­lüktür, . Örneğin, Bir Kimsenin Kaçırılarak Belli Bir Yerde Tutulduğunun Bilinmesine Rağmen, Durumdan Yet­kili Makamların Haberdar Edilmemesi; Elektrik Hırsızlığının Işlendiğinden Haberdar Olunmasına Rağmen, Bildirilmemesi,Örneğin Icrası Tamamlanmış Olan Bir Hır­sızlık Sonucunda Elde Edilmiş Olan Malların Bir Depoda Saklandığının Bilin­mesine Rağmen, Durumdan Yetkili Makamların Haberdar Edilmemesi, Bu Suçu Oluşturacaktır.Md-2781 Yıla Kadar Hapis
187Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi (.–  Kamu Görevlileri, Görevlerini Yaptıkları Sırada Ve Gö­reve Ilişkin Olarak Bir Suçun Işlendiğini Öğrendiklerinde Bunu Yetkili Ma­kamlara Bildirmekle Yükümlüdürler)Md-2796 Aydan 2 Yıla Kadar
188Sağlik Mesleği Mensuplarinin Suçu Bildirmemesi (.– Madde, Mesleklerini Icra Ettikleri Sırada Tabip, Diş Ta­bibi, Eczacı, Ebe, Hemşire Ve Sağlık Hizmeti Veren Diğer Kişilerin Öğrendikleri Suçları Ihbar Yükümlülüklerini Getirmiş Bulunmaktadır, Bir Tıbbi Tahlil Laboratuarında Görev Yapan Kişiler Açısın­dan Da Mevcuttur.Md-2801 Yıla Kadar Hapis
189Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme (Madde Metninde, Daha Önce Işlenmiş Olan Bir Suçun Delil Ve Eserlerinin Yok Edilmesi, Silinmesi, Gizlenmesi, Değiştirilmesi Veya Bozulması, Işlenen Suçtan Bağımsız Bir Suç Olarak Tanımlanmıştır. )Md-281Aydan 5 Yıla Kadar
190Suçtan Kaynaklanan Malvarliği Değerlerini AklamaMd-2822 Yıldan 5 Yıla Kadar
191Suçluyu Kayirma (Suç Işleyen Bir Kişiye Araştırma, Yakalanma, Tutuklanma Veya Hükmün Infazından Kurtulması Için Imkan Sağlayan Kimse)Md-2836 Aydan 5 Yıla Kadar
192Tutuklu Hükümlü Veya Suç Delillerini Bildirmeme (Hakkında Tutuklama Kararı Verilmiş Olan Veya Hükümlü Bir Kişinin Bulunduğu Yerin Ihbar Edilmemesi, Suçu Ihbar Etmemekten Bağımsız Bir Suç Olarak Tanımlanmıştır.)Md-2841 Yıla Kadar Hapis
193Soruşturmanin Gizliliğinin İhlaliMd-2851 Yıldan 3 Yıla Kadar
194Ses Veya Görüntülerin Kayda Alinmasi(Soruşturma Ve Kovuşturma Evrele­rindeki Işlemlerin Yapılışı Sırasındaki Ses Ve Görüntülerin Yetkisiz Olarak Kayda Alınması Veya Nakledilmesi, Suç Olarak Tanımlanmıştır.)Md-2866 Aya Kadar Hapis
195Genital Muayene Yetkili Hakim Ve Savcı Kararı Olmaksızın, Kişiyi Genital Muayeneye Gönderen Veya Bu Muayeneyi Yapan)Md-2873 Aydan 1 Yıla Kadar
196Adil Yargilamayi Etkilemeye Teşebbus () Bir Olayla Ilgili Olarak Başlatılan Soruşturma Veya Kovuşturma Kesin Hükümle Sonuçlanıncaya Kadar Savcı, Hakim, Mahkeme, Bilirkişi Veya Tanıkları Etkilemek)Md-2886 Aydan 3 Yıla Kadar
197Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma (Suçun Konusunu Oluşturan Mal Üzerinde Teslim Amacı Dışında Tasarrufta Bulunulması, Bu Suçu Oluşturacaktır. Örneğin Satılması, Başkasına Verilmesi Gibi, Bu Amaçla Bağdaşmayan Davranışlar, Söz Konusu Suçun Oluşumuna Neden Olacaktır)Md-2893 Aydan 2 Yıla Kadar
198Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulmasi Ve Bozulmasi (Hükmen Hak Sahiplerine Teslim Edilen Taşınmaz Mallara Tekrar Elkonulması Suç Olarak Tanımlanmıştır.Md-2903 Aydan 1 Yıla Kadar
199Başkasi Yerine Ceza İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine  Girme (Kendisini Hükümlü Veya Tutuklunun Yerine Koyarak, Onun Yerine Ceza Infaz Kurumuna Veya Tutukevine Girmeyi Cezalan­dırmaktadır)Md-2916 Aydan 2 Yıla Kadar
200Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçmasi (Kanun Dairesinde Gözaltına Alındıktan Veya Tutuklandıktan Sonra Kaçan Kimseleri Cezalandırmaktadır. Örneğin, Karakol Nezarethanesinden Kaçan Kimse Hakkında Da Maddenin Uy­gulanması Sağlanmıştır.)Md-2926 Aydan 1 Yıla Kadar
201Kaçmaya İmkan Sağlama Md-2941 Yıldan 3 Yıla Kadar
202Muhafizin Görevini Kötüye Kullanmasi (Gözaltına Alınanın Veya Tutuklunun Kaçmasını Sağlamak, Suç Olarak Tanımlanmıştır.)Md-2951 Yıldan 3 Yıla Kadar
203Hükümlü Veya Tutuklularin Ayaklanmalari Md-2966 Aydan 3 Yıla Kadar
204İnfaz Kurumuna Veya Tutuk Evine Yasak Eşya Sokmak (Hâlinde Suç Oluşacaktır. Suçun Tamamlanması Için Hükümlü, Tutuklu Veya Gözaltına Alınanın Kaçmasına Ihti­ya)Md-2972 Yıldan 5 Yıla Kadar
205Hak Kullanimini Ve Beslenmeyi Engelleme  (Cezaevindeki Tutuklu Ve Hükümlüler Hakkında)Md-2981 Yıldan 3 Yıla Kadar
Devletin Egemenlik Alametlerine Ve Organlarina Sayginliğina Karşi Suçlar
206Cumhur Başkanina Hakaret Md-2991 Yıldan 4 Yıla Kadar
207Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağilama (Bayraği) (Suçun Unsuru, Bayrağın Aşağılanmasıdır. “Yırtarak”, “Yaka­rak”Md-3001 Yıldan 3 Yıla Kadar
208İstiklal Marşini Alenen AşağilamaMd-3006 Aydan 2 Yıla Kadar
209Türklüğü, Cumhuriyeti, Veya Tbmm AşağilamaMd-3016 Aydan 3 Yıla Kadar
210Emniyeti  AşağilamaMd-301/26 Aydan Iki Yıla Kadar
211Hükümeti, Devletin Yargi Orğanlarini, Askeriyeyi AşağilamaMd-301/26 Aydan 2 Yıla Kadar
Devletin Güvenliğine Karşi Suçlar
212Devletin Birliğini Ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak Md-302Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
213Düşmanla İşbirliğiMd-303Müebbet Hapis
214Devlete Karşi Savaşa TahrikMd-30410 Yıldan 20 Yıla Kad.
215Temel Milli Yararlara Karşi Faaliyette Bulunmak İçin Yarar SağlamaMd-3053 Yıldan 10 Yıla Kadar
216Yabanci Devlet Aleyhine Asker ToplamaMd-3065 Yıldan 12 Yıla Kadar
217Askeri Tesisleri Tahrip Ve Düşman Askeri Hareketleri Yararina AnlaşmaMd-3076 Yıldan 12  Yıla Kadar
218Düşman Devlete Maddi Ve Mali YardimMd-3085 Yıldan 15 Yıla Kadar
Anayasal Düzene Ve Bu Düzenin İşleyişine Karşi Suçlar
219Anayasayi İhlalMd-309Ağırlaştırılmış Müebbet Hp
220Cumhurbaşkanina Suikast Ve Fiili SaldiriMd-310Ağırlaştırılmış Müebbet Hp
221Yasama Organina Karşi SuçMd-311Ağırlaştırılmış Müebbet Hp
222Hükümete Karşi SuçMd-312Ağırlaştırılmış Müebbet Hp
223Tc Hükümetine Karşi Silahli İsyanMd-31320 Yıldan 25 Yıla
224Silahli ÖrgütMd-31410 Yıldan 15 Yıla
225Silah SağlamaMd-31510 Yıldan 15 Yıla
226Suç İçin AnlaşmaMd-3163 Yıldan 12 Yıla
Milli Savunmaya Karşi Suçlar
227Askeri Komutanliklarin GasbiMd-317Müebbet Hapis
228Halki Askerlikten SoğutmaMd-3186 Aydan 2 Yıla Kadar
229Askerleri İtaatsizliğe  TeşvikMd-3191 Yıldan 3 Yıla Kadar
330Yabanci Hizmetine Asker Yazma, YazilmaMd-3203 Yıldan 6 Yıla Kadar
331Savaş Zamaninda Emirlere UymamaMd-3211 Yıldan 6 Yıla Kadar
332Savaş Zamaninda YükümlülüklerMd-3223 Yıldan 10 Yıla Kadar
333Savaşta Yalan Haber YaymaMd-3235 Yıldan 10 Yıla Kadar
334Seferberlikle İlgili Görevin İhmaliMd-3246 Aydan 3 Yıla Kadar
335Düşmandan Unvan Ve Benzeri Payeler KabulüMd-3251 Yıldan 3 Yıla Kadar
Devlet Sirlarina Karşi Suçlar
336Devletin Güvenliğine İlişkin BelgelerMd-3268 Yıldan 12 Yıla Kadar
337Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin EtmeMd-3273 Yıldan 8 Yıla Kadar
338Siyasal Veya Askeri CasuslukMd-32815 Yıldan 20 Yıla Kadar
339Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme Md-3295 Yıldan 10 Yıla Kadar
340Gizli Kalmasi Gereken Bilgileri AçiklamaMd-330Müebbet Hapis
341Uluslar Arasi CasuslukMd-3311 Yıldan 4 Yıla Kadar
342Askeri Yasak Bölgelere GirmeMd-3322 Yıldan 5 Yıla Kadar
343Devlet Sirlarindan Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde SadakatsizlikMd-3335 Yıldan 10 Yıla Kadar
344Yasaklanan Bilgileri Temin Md-3341 Yıldan 3 Yıla Kadar
345Yasaklanan Bilgileri  AçiklamaMd-3363 Yıldan 5 Yıla Kadar
346Yabanci Devlet Başkanina Karşi SuçMd-340Ağırlaştırılmış Müebbet
      

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir