Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hangi Suçlarda Uygulanır?

Kararın açıklanmasının ertelenmesi Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB): “Eğer sanık suçlu bulunup; yargılama sonunda en fazla iki yıl hapis cezası ya da adli para cezası almışsa; mahkeme, kararın açıklanmasının ertelenmesine de karar verebilir. Uzlaşma ile ilgili hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması demek; sanık için herhangi bir yaptırım olmaması anlamına da gelir.
Hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar vermek amacıyla;

  • Sanık daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiştir.,
  • Mahkeme, sanığın kişilik özellikleri, tutum ve davranışlarını değerlendirip tekrar suça karışmama kanaatine varırsa;
  • Suçun işlenmesinden dolayı; varsa mağdurun veya kamunun uğradığı zararın tazmini, iadesi veya tazminatı ile tamamen giderilmesi gerekir.
  • Sanığın bu erteleme kararına itiraz etmemesi de gerekir.

Sanık kabul etmezse, kararın açıklanmasının ertelenmesine karar verilmez.
Kararın açıklanmasının ertelenmesine karar verilmesi halinde, sanık beş yıllık denetim süresine tabidir. Denetim süresi içinde, kasıtlı bir suçtan dolayı kararın açıklanmasının tekrar ertelenmesine karar verilemez.
Duyuruyu erteleme kararında hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde alternatif yaptırımlara dönüştürülemez.

Denetim süresi içinde yeni bir suçun kasten işlenmemesi ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uyulması halinde açıklaması ertelenen ceza kaldırılır ve dava reddedilir. Böylece sanık herhangi bir kısıt yaşamaz.

ankara.barosu

HAGB karardan sonraki 5 yılın bitiminde oluşan yeni suçların mahkemesinde tekrardan erteleme hakkı davaya göre yeniden tesis edilebilir.

HAGB Bozulması

Denetim süresi içinde kasıtlı olarak yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlikle ilgili yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde mahkeme kararı ilan eder. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirmiş; Yarıya kadar belirleyeceği cezanın bir kısmını yerine getirmemeye veya şartlar mevcutsa cezada hapis cezasını ertelemeye veya alternatif yaptırımlara dönüştürmeye karar vererek yeni bir mahkumiyet kurabilir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir