Tahliye davaları, kiracıyı ev veya iş yeri gibi kiralanandan çıkarmak için kanunda sayılan belirli nedenlere dayanarak kiraya veren ya da yeni malik tarafından açılan ve halk arasında boşaltma davası olarak da bilinen davalardır.

Türkiye’de tahliye davaları, Türk Borçlar Kanunu’nun 347-357. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelere göre, kiraya verenin tahliye davası açabilmesi için geçerli bir nedeni olması gerekir.

Tahliye davalarında en sık görülen nedenler şunlardır:

 • Kiracının kira bedelini ödememesi
 • Kiracının kiralananı tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihte boşaltmaması
 • Kiracının kiralananı amacı dışında kullanması
 • Kiracının kiralananda ağır hasara yol açması
 • Kiracının kiralananı yıkması
 • Kiracının kiralananı kamulaştırmaya konu etmesi
 • Kiracının kiralananı satması ve yeni malik tahliye talebinde bulunması

Tahliye davaları, genellikle kiraya veren tarafından kiracının adresine gönderilen bir ihtarname ile başlar. İhtarnamede, kiracının kira bedelini ödemesi, kiralananı boşaltması veya kiralananı amacına uygun kullanması gibi talepler yer alır.

Kiracı ihtarnamede belirtilen talepleri yerine getirmezse, kiraya veren tahliye davası açabilir. Tahliye davası, kiracının oturduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde açılır.

Dava sonucunda, kiracının tahliyesine karar verilirse, kiracı kiralananı boşaltmak zorundadır. Kiracının kiralananı boşaltmaması durumunda, kiraya veren icra yoluyla kiracıyı tahliye ettirebilir.

Tahliye davaları, kiracı ve kiraya verenin haklarını korumak için önemli bir hukuki işlemdir. Bu davaları açmadan önce bir avukata danışmak, haklarınızı en iyi şekilde korumanıza yardımcı olacaktır.

İşte tahliye davaları ile ilgili bazı önemli bilgiler:

 • Tahliye davaları, kiraya verenin kiracıyı kiralanandan çıkarmak için açtığı davalardır.
 • Tahliye davalarında, kiraya verenin geçerli bir nedeni olması gerekir.
 • Tahliye davaları, kiracının oturduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde açılır.
 • Dava sonucunda, kiracının tahliyesine karar verilirse, kiracı kiralananı boşaltmak zorundadır.

Tahliye davaları ile ilgili daha fazla bilgi almak için, bir avukata danışabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir