Yeni müfredat hazırlama sürecinde, uzun görüş alış-verişleri ve kamuoyu yansımalarına dayalı toplantılar yapılmıştır. Modelin beceri çerçevesi akademisyen, öğretmen katılımıyla gerçekleşti. Daha sonra her ders için oluşturulan ekipler yüzlerce toplantı yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamladı. Yeni müfredat, Eylül 2024 tarihinden itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıfta uygulanacaktır. En çarpıcı gelişme “integral” kaldırılmıştır ya da ekleme unutulmuştur.

“Köklerden geleceğe.”
Eğitim, milli ve manevi değerler bütünü ile maddi gelişimin zirvesini hedefleyen çok bileşenli; Geçmişten geleceğe ufuklar açan bir kapıdır.
Bu sürecin temelini milletimiz oluşturur. Türkiye Yüzyıl Eğitim Modeli; öğrenci profili, beceri çerçevesi,
“erdem değer eylem modeli”, sistem okuryazarlığı, alanın bilgi kümelerinden oluşan bütüncül yaklaşım
modelidir.

MEB- Yeni Müfredat

Öğrenmeyi öğretmek deneyimleri aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 • Öğrencilerin birim, tema veya öğrenme alanı ile ilgili ihtiyaç duyacakları ön öğrenmeyi gösteren temel bilgiler.
  kabuller;
 • Öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerilere ek olarak, öğrenme sürecindeki ilgi ve ihtiyaçları
  Belirlemek için ön değerlendirme süreci;
 • Öğrenci merkezli bir yaklaşım çerçevesinde, modelin temel öğrenme yaklaşımları doğrultusunda
  yapılandırılmış öğretme-öğrenme uygulamaları,
 • Öğrencilerin mevcut bilgi ve becerileri ile edinecekleri bilgi ve beceriler arasında bağlantılar kurmak
  süreci ifade eden köprüleme;
 • Her öğrencinin yeteneklerini, ilgi alanlarını ve öğrenme profilini dikkate alarak kapsayıcı bir eğitim ortamı
  Sunan farklılaşma uygulamaları
  Öğretmenler, öğretmen yansımaları aracılığıyla hem kendileri hem de müfredatları üzerinde düşünürler.
  Güçlü yönlerini ve iyileştirilmesi gereken alanları değerlendirmeleri beklenir. Buna göre öğretmenler
  Öğretim sürecini geliştirebilir ve öğrencilere daha iyi öğrenme deneyimleri sağlayabilirler.

Nasıl bir nesil yetişecek?

Milli Eğitim Yep Yeni Müfredat ile “Ahlâklı, merhametli, bilge, üretken, sorgulayıcı, iradeli, cesaretli, sağlıklı, vatansever, estetik” bir nesil yetiştirecek. “Âlâ Selçuklu Yıldızı” varken bu neyin ilimidir? Selçuklu Yıldızı: Merhamet, sabır, doğruluk, sır tutmak, sadakat, cömertlik, şükür ve tevazu.

 • Ahlâklı: Doğru ve yanlış arasındaki ayrımı yapabilme ve etik değerlere uygun davranma yeteneği. Toplumda saygı ve güven kazanmak için önemlidir. Ahlâk, toplumda huzurlu ve adil bir şekilde yaşayabilmemizi sağlayan temel ilkedir. Dürüstlük, saygı, adalet ve yardımseverlik gibi değerlere dayanan ahlak, bizi doğruyu yanlıştan ayırt etmemize ve vicdanlı davranmamıza rehberlik eder.
 • Merhametli: Başkalarının acısını ve sıkıntısını anlayabilme ve onlara yardım etme isteği. İlişkilerde sevgi ve şefkatin temelini oluşturur. Merhamet, başkalarının acısını ve sıkıntısını anlama ve onlara yardım etme duygudur. Merhametli insanlar, bencil çıkarlarını bir kenara bırakıp, ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya hazırdırlar. Bu sayede, toplumda dayanışma ve sevgi duygusu artar.
 • Bilge: Deneyim ve bilgi birikimiyle sağlam ve doğru kararlar verebilme yeteneği. Yaşamda başarı ve mutluluk için önemli bir araçtır. Bilgelik, bilgi ve deneyimi doğru şekilde kullanarak doğru kararlar verme yeteneğidir. Bilge insanlar, dünyayı farklı açılardan görmeyi bilir ve her duruma uygun çözümler üretebilirler.
 • Üretken: Yararlı ve anlamlı şeyler üretebilme yeteneği. Topluma katkıda bulunmak ve kendimizi geliştirmek için gereklidir. Üretkenlik, zamanı ve kaynakları etkili bir şekilde kullanarak değer yaratma yeteneğidir. Üretken insanlar, boş durmayı sevmezler ve sürekli bir şeyler üretmeye çalışırlar. Bu sayede, hem kendileri hem de toplum için faydalı olurlar.
 • Sorgulayıcı: Var olana eleştirel bakabilme ve yeni fikirlere açık olma yeteneği. Öğrenme ve gelişmenin anahtarıdır. Sorgulama, her şeye eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşma ve gerçeğin peşinden gitme cesaretidir. Sorgulayan insanlar, hazır bilgiye inanmak yerine, kendi araştırmalarını yapar ve sorgulamaktan asla vazgeçmezler.
 • İradeli: Hedeflere ulaşmak için kararlılıkla ve azimle hareket edebilme yeteneği. Başarı için olmazsa olmazdır. İrade, zorluklara karşı koyma ve hedeflere ulaşmak için kararlılık gösterme gücüdür. İradeli insanlar, pes etmeden mücadele eder ve hayallerini gerçekleştirmek için her türlü çabayı gösterirler.
 • Cesaretli: Korkulara rağmen doğru olanı yapma cesareti. Zorluklarla başa çıkmak ve risk almaktan çekinmemek için gereklidir. Cesaret, korkuyu yenme ve doğru bildiğinizi savunma gücüdür. Cesaretli insanlar, risk almaktan çekinmezler ve haksızlıklara karşı seslerini yükseltmekten çekinmezler.
 • Sağlıklı: Fiziksel ve zihinsel olarak iyi olma durumu. Yaşamın tadını çıkarmak ve potansiyelimizi tam olarak kullanmak için gereklidir. Sağlık, bedensel ve ruhsal olarak zinde olma halidir. Sağlıklı bir insan, hayatın tadını çıkarabilir ve sevdikleri ile keyifli vakit geçirebilir.
 • Vatansever: Vatanına sevgi ve bağlılık duyan ve onun için fedakarlıklara hazır olan kişi. Toplumsal birlik ve beraberlik için önemlidir. Vatanseverlik, ülkesine ve milletine karşı duyulan sevgi ve bağlılık duygusudur. Vatansever insanlar, ülkesinin refahı için çalışmaya ve onu korumaya hazırdırlar.
 • Estetik: Güzellik ve zarafet duygusu. Yaşamda keyif ve anlam bulmamızı sağlar. Estetik, güzelliği ve sanatsal değeri takdir etme yeteneğidir. Estetik duygusu, hayatımızı daha anlamlı ve keyifli hale getirir.
 1. Sağlıklı
  a) Dengeli beslenme: Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimser.
  b) Düzenli uyur ve dinlenir: Yeterli uyku süresini korur ve dinlenmeye önem verir.
  c) Düzenli spor ve egzersiz: Düzenli olarak fiziksel aktiviteler gerçekleştirir.
  d) Temizlik: Kişisel hijyen kurallarına uyarak çevreyi temiz ve düzenli tutar.
  d) Bağımlılıktan kaçınanlar ve bağımlılıkla savaşanlar: Zararlı alışkanlıklardan kaçının. Makale
  Uyuşturucu kullanımı gibi bağımlılık yapan davranışlardan uzak durur ve bağımlılıkla savaşır.
  e) Manevi sağlığı korur: İç huzuru ve dengeyi korumak için manevi değerlere önem verir,
  Ruhsal gelişimine dikkat eder ve ruhsal olarak gelişmiş bir yaşam tarzı benimser.
 2. İradeli
  a) Kararlı ve iddialı: Hedeflerine ulaşmak için kararlı çalışır ve zorluklar karşısında pes etmez. Hedeflerine ulaşmada iddialıdır.
  b) Tutarlı: Farklı görevlerde ve öğrenme süreçlerinde tutarlı, sürekli çaba gösterir.
  c) İlkeli: Çalışma ve görevlerini ahlaki kurallara dayandırır, ahlaki ve sosyal değerler hayatının bir parçasıdır.
  d) Kendine güven: Kendine güveni yüksektir, zorluklarla karşılaştığında kendine güveni sarsılmazdır. Kendi yeteneklerine ve potansiyeline inanır.
  d) Kişinin öfkesini kontrol etmek: Zorlu durumlarda veya stresli anlarda öfkesini kontrol eder.
  e) Sorumlu: İş ve görevlerinin sorumluluğunu üstlenir ve bu görevleri düzenli olarak yerine getirir.
 3. Sorgulayıcı
  a) Meraklı: Öğrenme sürecine merakla yaklaşır ve konulara derin ilgi gösterir.
  b) Eleştirel düşünür: Bilgiyi, olguları, olayları ve sorunları farklı referans kaynaklarıyla değerlendirir.
  c) Araştırmacı: Sorunları ve sorunları daha iyi anlamak için araştırma yapmaya istekli olmak, bunu bir tutum olarak edinir.
  d) Esnek: Değişen koşullara uyum sağlama yeteneğine sahiptir ve yeni fikirlere açıktır, öğrenmeye devam ediyor.
  d) İşbirlikçi: Etkili iletişim kurar, grup çalışmasına katkıda bulunur ve farklı bakış açılarına sahiptir.
  e) Problem çözücü: Karşılaşılan problemleri tanımlayarak yaratıcı ve etkili bir şekilde çözer; çözüm odaklanmıştır.
 4. Üretken
  a) Hayalleri ve hedefleri olması: Ülkesi ve kendi geleceği hakkında hayaller kurar ve hedefler koyar. Bu
  Hedeflere ulaşmak için planlar yapar ve kendini bu hayallere ve hedeflere adar.
  b) Çalışkan: Öğrenme sürecine aktif ve düzenli olarak katılır, çaba gösterir ve öğrenmeye kendini adamıştır.
  c) Öğrenmeye istekli: Yeni bilgiler öğrenmeye ve becerilerini geliştirmeye istekli. ömür boyu öğrenir ve öğrenme fırsatları arar.
  d) Kararlı ve sabırlı: Zorluklarla karşılaştığında pes etmez ve hedeflerine ulaşmak için kararlı çalışır.
  d) İletişim ve dayanışmaya açık: Etkin iletişim kurar, ekibin parçası olur, dayanışma içinde gruplar halinde çalışır.
  çalışmalarına katılır.
  e) Yaratıcı: Yeni fikirler üretme konusunda yetenekli. Sorunları farklı açılardan ele alır ve yenilikçi çözümler geliştirir.
 5. Bilge
  a) Bağımsız ve özgür düşünme: Kendi düşünce süreçlerini geliştirir, farklı görüşleri eleştirir ve analiz eder,
  Düşünce ve inançlarını özgürce ifade edebilme becerisi kazanırken, kendi değer ve inançlarıyla uyumludurlar. Düşünceli kararlar almayı öğrenir, başkalarının haklarına saygı duyar ve bağımsız düşünür yeteneklerini kullanır.
  b) Anlamlı: Dilin inceliklerini, konuşma biçimlerini ve iletişim becerilerini başarıyla kullanır.
  c) Bilgilerini paylaşmak: Bilgi ve deneyimlerini aktarır, iletişim yoluyla bilgi alışverişine katkıda bulunur.
  d) Bilgiye ulaşmak: Dünyayı anlamak ve anlamlandırmak için isteyerek bilgiye ulaşmaya devam eder ve bilgiyi ister.
  d) Estetik duyarlılığa sahip olmak: Çevresindeki sanat eserleri ve kültürel değerler konusunda bilinçli ve duyarlıdır.
 6. Cesur
  a) Cesur ve cesur: Korkularına rağmen cesur davranır, yolundan dönmez ve zorluklarla yüzleşmeye isteklidir. Tereddüt etmez.
  b) Risk alan: Yeni deneyimlere ve fırsatlara cesaretle yaklaşır ve risk almaktan çekinmez.
  c) İnisiyatif alan: Kendi başına hareket etme yeteneğine sahiptir, fikir üretebilir. İşe başlamak ve yönetmenlikte liderlik sağlar.
  d) Öfkesini kontrol etmek: Duygusal zekası sayesinde olumsuz duygularını başkalarına zarar vermeden ifade edebilir. Çatışmaları yapıcı bir şekilde yönetir ve çözer.
  d) Destekleyici: İnsanlara destek sağlamada duyarlıdır ve yardım etmek için çaba gösterir.
  e) Girişimci: Zor durumlarda veya belirsizliklerde ilk adımı cesurca atan bir kişilik gösterir.
 7. Merhametli
  a) Şefkatli: Diğer insanlara şefkatli bir yaklaşım gösterir ve onların ihtiyaçlarına duyarlıdır.
  b) Affetmek: Hataları affedebilir, insanlara ikinci bir şans verme eğilimindedir.
  c) Hayırsever: İyilik yapmaktan mutluluk duyar ve topluma faydalı olmak için çalışır.
  c) Yardımsever: İhtiyacı olanlara yardım etme eğilimindedir, sosyal sorumlulukları yerine getirir.
  d) Paylaşımcı: Bilgi, kaynak ve zamanı başkalarıyla paylaşır; işbirliği ve dayanışma içinde gruplandırır, çalışmalarına katılır.
  e) Sevecen: İnsanlarla olumlu ilişkiler kurar, onlara sevgi ve saygıyla yaklaşır.
 8. Vatansever
  a) Bayrağını sevenler: Bayrağına ve ulusal sembollerine saygı duyarlar.
  b) Türkçeyi koruyanlar: Türkçeyi iyi bilir; İyi yazar, iyi konuşur ve dilini geliştirir.
  c) Vatanını ve milletini seven ve savunanlar: Vatanını ve milletini sevgi ve bağlılıkla savunurken,
  mirasını anlar; sosyal sorumlulukları yerine getirme bilincini geliştirir.
  d) Gelişmiş bir devlet bilincine sahip olanlar: Devletin millet için anlamını bilir.
  d) Ülke çıkarlarına öncelik vermek: Ulusal çıkarlara öncelik verir ve ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunur.
  e) Vatandaşlığın hak ve sorumluluklarını bilmek: Vatandaşlığın hak ve sorumluluklarını bilir,
  kullanırken sorumlu davranır ve topluma karşı sorumluluğunu yerine getirir.
  f) Milli kültürüne ve manevi değerlerine bağlıdır: Ülkesinin kültürel ve manevi değerlerine bağlıdır;
  geleneklere ve tarihe saygı duyar, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına önem verir, duyarlıdır.
 9. Estetik
  a) Güzelliğe duyarlı: Güzel görünmeyi bilir, estetik değerlere duyarlıdır ve güzelliği takdir eder. Ahlak
  Değerlerle uyum içinde bir güzellik anlayışı yaratır.
  b) Olgunluk: Olgunlukla ilgili zorlukları karşılar. Sorumluluklarını yerine getirmede tutarlıdır.
  c) Seçici: Karar verirken seçicidir, seçimlerini dikkatli yapar, etkili ve nitelikli sonuçlar elde etmeye çalışır.
  d) Zarif: Zarif bir davranış ve iletişim tarzına sahiptir, başkalarına saygılı ve saygılı bir şekilde yaklaşır.
  d) Ilımlı: Dengeli davranır, aşırılıklardan kaçınır ve ölçülü bir yaşam tarzı benimser.
  e) Sanatsal yeteneklerini bilmek ve kullanmak: Kendi sanatsal becerilerinin farkında, sanat eseri üretebilen veya sanatsal ifadeler yapmaya isteklidir.
 10. Ahlak
  a) Adil: Herkesin eşit haklara sahip olduğuna inanır ve adaleti benimser.
  b) Başkalarının haklarına saygı duymak: Dürüstlük, adalet ve empati gibi ahlaki değerler hayatının bir parçasıdır.
  Başkalarının haklarına ve mahremiyetine, onları bir parçası haline getirerek saygı duyar
  c) Doğaya ve toplumsal sorunlara duyarlı olmak: Doğaya ve toplumsal sorunlara duyarlı olmak,
  Daha adil ve eşit bir düzene sahip olmak için çalışır.
  d) Güvenilir: Verdiği sözleri tutar ve başkaları tarafından güvenilir bir kişi olarak kabul edilir.
  d) Saygılı: İnsanlara, diğer canlılara, çevreye, farklı inançlara, başkalarının haklarına,
  Mevcut olanlara saygı duyar ve ilgilenir.
  e) Doğru: Gerçek, yalan değil. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala, hukuka, yönteme ve ahlaka uygun olarak; sadık, dürüst ve onurludur.
  f) Dürüst: Sözlerinde ve eylemlerinde gerçeği bırakmaz, güvenilirdir, yalan söylemekten kaçınır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir