BILSEM Bireysel Değerlendirme Mazeret Sınavı 2022

Bilsem Mazeret Sınavı İçin Yapılacaklar Listesi.

Öncelikle Bilsem Mülakat Sınavını kaçırırsanız; telafisi yok gibi düşünebilirsiniz. Ancak; bu yıl yeni yapılan Düzenleyici açıklama ile özel durumlarda yine belli tarihler arasında yeniden değerlendirilme mümkün.

Sınava girememe nedeni olarak hastalık mazereti ise sınav günü tarihinde muayene edilip; sadece Devlet Kurumlarından belgeli Doktor Sağlık Raporu (istirahat raporu), veya Sınav tarihi öncesi ikametgah değişikliği vb nakil belgesi alıcaksınız.

Aldığınız bu mazeret belgesine açıklayıcı bir dilekçe ile Çocuğumuzun kendi okuluna gidip; Okul Müdürlüğü’den bu rapor/ belge ve dilekçeyi; İlçe | İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne online göndermesini talep edeceksiniz.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de uygunluğunu kontrol edip Kendi okuduğunuz okula ve Sınav yapılacak Okula Onay yazısı yazacaktır.

Yeniden düzenlenen randevu için kendi okulunuzdan (Sınav Giriş Belgesi) düzenlenecek. Siz kendiniz konuyu ilçelerdeki Rehberlik Araştırma Merkezlerinden de takip edebilirsiniz. RAM diye anılır.

Umarız her şey yolunda ilerler. Başarılar dileriz. Bilsem Takvimi 2022

Konuya ilişkin düzenleme metni aşağıdaki gibidir.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

BILSEM Bireysel Değerlendirme Telafi Uygulamaları

27.06.2022

DAĞITIM YERLERİNE

Ilgi :a) 29.12.2021 tarihli ve E-7113173-20-40118838 sayılı Makam Onayı ile uygun görülen 2021-2022 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu.

Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanlama ve yerleştirme sürecinde gerçekleştirilen bireysel değerlendirme uygulamaları ilgi kılavuz doğrultusunda 13 Haziran 2022 tarihinde başlamış ve 12 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanmıştır. Ancak tüm yetenek alanlarında belirtilen tarih aralıklarında nakil ve sağlık problemleri gibi çeşitli nedenlerle uygulamaya katılamayan öğrencilerin yeniden randevu düzenlenmesi talepleri sözlü ve yazılı olarak Bakanlığımıza iletilmektedir.

Bireysel değerlendirme sürecine ilişkin çalışma takvimi ve planlamalar birlikte değerlendirildiğinde, il tanılama sınav komisyonları tarafından öğrenci randevularında gerekli düzenlemeler öğrenci velisinin resmi başvurusu halinde yetenek alanlarına göre doğrultusunda aşağıda belirtilen tarih aralıklarında yapılacaktır.

a) Resim yetenek alanında resmi başvurusu olan öğrencilerin telafi randevularının 6-7 Temmuz 2022 ve 6-7 Ağustos 2022 tarihlerinde, b) Müzik yetenek alanında resmi başvurusu olan öğrencilerin telafi randevularının 8-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında, c) Genel zihinsel yetenek alanında ise resmi başvurusu olan öğrencilerin telafi randevularının 12 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlanması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kemal V. NUMANOĞLU
Bakan adına | Genel Müdür
Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanlığı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir