noterden avukat vekalet

Noterden Avukata Vekalet Vermek

Avukata Vekalet Nasıl Verilir?

Kendiniz adına veya vasisi olduğunuz kişiler adına istediğiniz herhangi bir avukata yasal olarak vekaletname verebilirsiniz. Bir avukatın sizi temsil etmesi için Noterden Avukata vekaletname verebilirsiniz. 2024 noter avukat vekalet 490 TL.

Şirketin avukata vekalet vermesi için, tüzel kişilik adına hareket etme yetkisine sahip şirket çalışanı olması gerekir. Bir avukata vekaletname vermek için en az 18 yaşında olmak yeterlidir. Noter tarafından verilen vekaletname onayı tamamlandıktan sonra, avukat belirlediğiniz konuda sizi temsil etmeye yetkili olacaktır.

Uzaktan Vekalet Verme

Başka bir ilden Avukata vekaletname vermek;
Vekaletname vereceğiniz kişi ile farklı yerlerdeyseniz, vekaletname vereceğiniz kişi gerekli bilgileri size whatsapp/ e-posta ile gönderir. Bu bilgilerin fotokopisini bilgisayardan yazdırabilirsiniz. Sahip olduğunuz belge ve kimlik kartınızın fotokopisi ile notere giderseniz, vekaletname vereceğiniz kişi olmadan vekaletname verebilirsiniz. Daha sonra vekaletname verdiğiniz kişiye posta/ kargo yoluyla vekaletnameyi göndereceksiniz.

Hangi Durumlarda Vekaletname Verilir?

Boşanma, icra, mal paylaşımı, alım-satım yetkisi, ceza, tespit gibi tarafı olduğunuz bir dava için avukata vekaletname verebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir konuda bir avukata vekaletname verebilir ve yetkilerini belirleyeceksiniz. Vekaletname verilen avukat sizin adınıza her türlü bilgi ve belgeyi toplamak ve sizi en iyi şekilde savunmak zorundadır.

Avukat, Sizin ilk defa Başınıza Gelen Şeylerin Yüzlerce Çeşidine hakimdir.
Avukata genel vekaletname vermenin sakıncaları

Bir avukata vekaletname verirken; vekaletname ücreti, konusu, süresi, yetkisi ve kapsamı dikkatle seçilmelidir. Bir avukata sınırsız yetki vermek ciddi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle yukarıda belirtilen hususların avukata verilen vekaletnamede noter huzurunda imzalanmasında fayda vardır.

Bir avukat genel bir vekaletname ile ne yapabilir?
Ne vekaletname verirken dikkat edilmesi gerekir?

Türkiye’ye Avukat Tutmak için ihtiyacınız olan bazı işler var, ancak pahalı biletler için para veremiyor musunuz, yoksa zaman ayırmıyor musunuz?

Aklınıza gelen ilk çözüm, avukata vekaletname vermek olabilir. Böylece, vekaletname verdiğiniz kişi işlemlerinizi sizin adınıza yürütürken hem zamandan hem de paradan tasarruf edersiniz.

Peki, bir vekaletname verirken dikkatli olmanız gereken bazı konular olduğunu biliyor muydunuz, yoksa istenmeyen sonuçlar doğurabilir misiniz?

“Avukatlar genel vekaletname ile kişinin varlıklarını satmak ve bankalardan paralarını çekme yetkisini olduğunu düşünmek yanlıştır.” Avukat, müvekkilinin mallarını satamaz veya bankadan parasını vekaletnameye özellikle bu yönde bir hüküm konmadıkça çekemez. ‘

Vekaletname Süresi

Avukatınızla bir vekalet ilişkisi kurduysanız, bu genellikle belirsiz bir ilişkidir. Yani, proxy ilişkisini sona erdirene kadar devam eder.

Ancak bu mutlak kural değildir. Tabii ki, istediğiniz sadece bir veya daha fazla iş için vekil olarak bir avukat atayabilirsiniz.

Vekalet ilişkisinin süresi dolmuşsa ve atadığınız kişi buna rağmen sizin adınıza bazı işlemler yaptıysa, vekaletname olmadan iş yapma hükümleri tarafından uğradığı Zararı veya duruma göre yapılan işlem nedeniyle uğradığınız zararı size ödemekle yükümlü olabilir.

İkinci bir avukata vekalet verilmesi

Bir davayı takip etmek için birden fazla avukata atanabilir. Müvekkil, davanın başında birden fazla avukata vekaletname vermişse, sorun yoktur; bu avukatların her biri, kendilerine verilen yetki dahilinde bağımsız olarak hareket edebilir.

Avukat işlemlerine itiraz
Atadığınız avukat, kendisine verdiğiniz yetkilerin dışında bir işlem yaptıysa, tam cezai ve yasal sorumluluğu vardır.

Bu durumda, avukata karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Öte yandan, avukat, kendisine verdiğiniz yetkiler dahilinde olmasına rağmen size zarar verecek eylemler yaptıysa, işlemin sizin için bağlayıcı bir sonucu olacaktır.

Bu nedenle, bir vekalet ilişkisi kurarken, verdiğiniz yetkilere ve o kişiye olan güveninize dikkat etmelisiniz.

Avukatlık Hakkının Kötüye Kullanılmasının Önlenmesi

Her şeyden önce, vekilinize verdiğiniz yetkilere çok dikkat etmelisiniz. Bu kişiye verdiğiniz yetkiler yalnızca gerçekleştirmesini istediğiniz işlemlerle sınırlı olmalıdır.

Başka bir önlem, bir vekil tayin ettiğiniz kişi ile yapılan sözleşme içeriği için ona ücret maddeleri eklemektir.

Böylece, karşılıklı bir ilişki içinde sizi bilgilendirmek zorunda olması gibi yükümlülükler sayesinde, adım adım yapılan işlemleri izleme fırsatına da sahip olabilirsiniz.

Verilen Vekaletnamenin Geri Çekilmesi

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, vekaletname anlaşmasının nasıl yapıldığıdır.

Sözleşme noter aracılığıyla yazılı olarak yapılırsa ve avukata bir belge verilirse, avukatlık ilişkisinin sona ermesi de noter aracılığıyla yapılmalıdır.

Eğer vekalet ilişkisi sözlü olarak kurulursa ve vekalet ilişki kurabileceği kişilere bildirilirse, vekalet ilişkisinin sona ermesi de vekalet ilişkisinin sona ermesinin ilişkinin olduğu kişilere duyurulması şeklindedir.

Bir azilname yapmak için istenmeyen eylemlerin önüne geçer.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir